Nowe możliwości w recyklingu!

NIR-separator “Sterkh-N” dla sortowania
mieszanek tworzyw sztucznych
według gatunków.

FNP „Prodekologia” -

to lider w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw oraz Europy Wschodniej w dziedzinie projektowania i wyprodukowania urządzenia do:

- separacji magnetycznej oraz elektrostatycznej;
- wykrywania metali;
- oczyszczania wody technicznej.

Projektujemy i produkujemy

separatory magnetyczne, wiroprądowe, elektrostatyczne

do usunięcia metali z produktów niemetalowych i

rozdzielania materiałów za właściwościami elektrycznymi.

Projektujemy i produkujemy

tryboelektryczne i elektrostatyczne

separatory do rozdzielania materiałów

za właściwościami elektrycznymi.

Projektujemy i produkujemy

separatory magnetyczne do suchego i mokrego wzbogacania

oraz separacji materiałów rudnych i nierudnych.


Projektujemy i produkujemy

wykrywacze metali do ujawnienia wtrąceń metalowych

(zarówno metali żelaznych, jak i nieżelaznych)

w strumieniach produktów niemetalowych.


Projektujemy i produkujemy

odmulacze magnetyczne

inercyjnie-grawitacyjnie-filtrujące

do oczyszczania wody technicznej.


DECYZJE KOMPLEKSOWE:

- linie gwarancyjnej ochrony urządzenia;
- kompleksy do sortowania i przetwórstwa;
- linie przetwórstwa stłuczki szklanej.

Projektowanie, wyprodukowanie, dostawa, montowanie, naprawa, uruchomienie, serwis -
od projekta do produkta!

 


Separator optyczny SmartSort

Przeznaczenie

Separator optyczny przeznaczony dla sortowania różnego rodzaju sypkich materiałów nie tylko za kolorem, ale i za formą i teksturą, za pomocą intelektualnego systemu kontroli jakości sortowania produktu.

Zastosowanie

Separator optyczny przeznaczony dla sortowania zboża w przemyśle rolniczym, stłuczki szklanej - na hutach szkła oraz zmielonego tworzywa na kolorze na  przedsiębiorstwach recyklingu.

Cechy konstrukcyjne

  • Separator optyczny może zawierać od 1 do 3 sekcji, co pozwala dobrać odpowiedni model maszyny w zależności od wydajności, od 50 kg do 15 ton/godz. Dla zwiększenia wydajności dość ustalić dodatkową sekcję.
  • Smart-kamery maszyny ukomplektowane tylko z wysokotechnologicznych kompletujących takich firm jak: "Kodak", "Toshiba", "Nikon".
  • Użycie technologii Ethernet, znacznie upraszcza podłączenie separatora optycznego do sieci Internetowej, co z kolei pozwala przeprowadzać nastrajanie na odległości, diagnostykę i kierowanie urządzeniem.
  • Pulpit dotykowy operatora z wygodnym interfejsem i wysokim stopniem wizualizacji upraszcza i ułatwia pracę operatora. Uruchamienie separatora spełnia się po jednym nacisku.

Więcej

Zamówić

 
Separator optyczny SmartSort przeznaczony dla sortowania różnego rodzaju sypkich materiałów nie tylko za kolorem, ale i za formą i teksturą, za pomocą intelektualnego systemu kontroli jakości sortowania produktu.

Zasada działania

 Wejściowy produkt dla sortowania załadowuje się do separatora przez zasobnik. Za pomocą wibracji materiał po rynnie wibracyjnej załadowującej podaje się do kanałów rozdzielających.
  Po przewodach produkt przepływa do oświetlonej strefy obserwacji i ogląda się wysokotechnologicznymi sensorami albo CCD kamerą. Sensory (albo kamery), otrzymując odbijane światło od materiału, generują elektryczny sygnał dla komputerowego systemu kierowania.
 Zależnie od sygnałów, otrzymanych systemem  optycznym, komputerowy system kontroli daje polecenie systemowe na odkrycie zaworu  pneumatycznego, który wydmuchuje cząsteczki materiału, co różnią się kolorem.
  Korzystny materiał potokiem przelatuje do frakcji korzystnego produktu. Odpady produktu potrafiają do innej frakcji.
  W większości maszyn przewidzianym jest powtórne sortowanie, które pozwala uzyskać czysty materiał, minimalizując odsetek strat korzystnego produktu.