Nowe możliwości w recyklingu!

NIR-separator “Sterkh-N” dla sortowania
mieszanek tworzyw sztucznych
według gatunków.

FNP „Prodekologia” -

to lider w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw oraz Europy Wschodniej w dziedzinie projektowania i wyprodukowania urządzenia do:

- separacji magnetycznej oraz elektrostatycznej;
- wykrywania metali;
- oczyszczania wody technicznej.

Projektujemy i produkujemy

separatory magnetyczne, wiroprądowe, elektrostatyczne

do usunięcia metali z produktów niemetalowych i

rozdzielania materiałów za właściwościami elektrycznymi.

Projektujemy i produkujemy

tryboelektryczne i elektrostatyczne

separatory do rozdzielania materiałów

za właściwościami elektrycznymi.

Projektujemy i produkujemy

separatory magnetyczne do suchego i mokrego wzbogacania

oraz separacji materiałów rudnych i nierudnych.


Projektujemy i produkujemy

wykrywacze metali do ujawnienia wtrąceń metalowych

(zarówno metali żelaznych, jak i nieżelaznych)

w strumieniach produktów niemetalowych.


Projektujemy i produkujemy

odmulacze magnetyczne

inercyjnie-grawitacyjnie-filtrujące

do oczyszczania wody technicznej.


DECYZJE KOMPLEKSOWE:

- linie gwarancyjnej ochrony urządzenia;
- kompleksy do sortowania i przetwórstwa;
- linie przetwórstwa stłuczki szklanej.

Projektowanie, wyprodukowanie, dostawa, montowanie, naprawa, uruchomienie, serwis -
od projekta do produkta!

 


NIR-separator "Sterkh-N"

Przeznaczenie

Przeznaczony dla sortowania mieszanek tworzyw sztucznych według gatunków z użyciem promieniowania bliskiej podczerwieni.

Zastosowanie

NIR-separator stosuje się w liniach przerobu odpadów tworzyw sztucznych.

Schemat zasady działania separatora

Urządzenie jest przeznaczone dla separacji polimerów za pomocą metody spektroskopii.


Dodatkowa informacja:

 

   

NIR-separator Sterkh dla sortowania mieszanek tworzyw sztucznych według gatunków z użyciem promieniowania bliskiej podczerwieni.Zasada działania

Wejściowy materiał opromienia się źródłem bliskiej podczerwieni. Taśma przenośnikowa transportuje wejściowy produkt do linii promieniowania. Kamera podczerwieni nagrywa, a mikroprocesowy blok analizuje nagrywaną informację, przeprowadza identyfikację każdej cząsteczki mieszanki tworzyw sztucznych, wyznacza ich położenie na taśmie przenośnikowej i podejmuje decyzję o usunięciu niektórych cząsteczek mieszanki tworzyw sztucznych. Eżektory systemu pneumatycznego skierowują powietrze na cząsteczki, które ulegają usunięciu.


Zamówić


Mieszanina tworzyw sztucznych PE+PP


Wyniki separacji

Mieszanina tworzyw sztucznych PP+PE. Wyniki separacji 

Mieszanina tworzyw sztucznych  ABS+PP+PE+PS


Wyniki separacji

Mieszanina tworzyw sztucznych ABS+PP+PE+PS. Wyniki separacji