Nowe możliwości w recyklingu!

NIR-separator Sterkh dla sortowania
mieszanek tworzyw sztucznych
według gatunków.

FNP „Prodekologia” -

to lider w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw oraz Europy Wschodniej w dziedzinie projektowania i wyprodukowania urządzenia do:

- separacji magnetycznej oraz elektrostatycznej;
- wykrywania metali;
- oczyszczania wody technicznej.

Projektujemy i produkujemy

separatory magnetyczne, wiroprądowe, elektrostatyczne

do usunięcia metali z produktów niemetalowych i

rozdzielania materiałów za właściwościami elektrycznymi.

Projektujemy i produkujemy

tryboelektryczne i elektrostatyczne

separatory do rozdzielania materiałów

za właściwościami elektrycznymi.

Projektujemy i produkujemy

separatory magnetyczne do suchego i mokrego wzbogacania

oraz separacji materiałów rudnych i nierudnych.


Projektujemy i produkujemy

wykrywacze metali do ujawnienia wtrąceń metalowych

(zarówno metali żelaznych, jak i nieżelaznych)

w strumieniach produktów niemetalowych.


Projektujemy i produkujemy

odmulacze magnetyczne

inercyjnie-grawitacyjnie-filtrujące

do oczyszczania wody technicznej.


DECYZJE KOMPLEKSOWE:

- linie gwarancyjnej ochrony urządzenia;
- kompleksy do sortowania i przetwórstwa;
- linie przetwórstwa stłuczki szklanej.

Projektowanie, wyprodukowanie, dostawa, montowanie, naprawa, uruchomienie, serwis -
od projekta do produkta!

 


Separator magnetyczny rolkowy typu RS-V

Przeznaczenie

Jest przeznaczony do wzbogacania utlenionych rud żelaza oraz innych rud słabomagnetycznych.

Zastosowanie

Zastosowuje się na przedsiębiorstwach następujących gałęzi przemysłu:

Schemat działania separatora

 produkt   domieszki ferromagnetyczne  produkt niemagnetyczny 

Zasada działania

Materiał wyjściowy jest podawany do strefy roboczej za pomocą zasilacza wibracyjnego. Produkt magnetyczny pod działaniem sił magnetycznych jest przesuwany do powierzchni odpornej na ścieranie taśmy polimerowej, za pomocą której one wynoszą się ze strefy roboczej oraz rozładowują się w odbiornik produkta magnetycznego.


Zamówić   Więcej  ico_pdf16.gif

 

Cechy konstrukcyjne

  • Jest produkowany ze znaczeniem indukcji na powierzchni roboczej rolków od 0,7 do 1,4 Tl w zależności od konkretnych warunków zastosowania.
  • Obecność zasilacza wibracyjnego zabezpiecza równomierne podawanie produkta.
  • Wydajność jednostkowa separatora wynosi od 6 do 20 t/godz. na 1 m długości rolka.
  • Są zastosowane składniki produkcji wiodących państw świata (Nord, SKF), które mają najlepsze cechy eksploatacyjne.
  • Na żądanie zleceniodawcy separatory mogą kompletować się pulpitem sterowniczym z przetwornikiem częstotliwościowym do płynnej regulacji częstości obracania rolka.

 

Publikacje

Czasopismo “MetalRussia” (marzec), 2008 r.:
"erspektywy zastosowania separatorów FNP “Prodekologіa” do przygotowania do wzbogacania ubogich rud hematytowych Krzyworozkiego Górniczo-Wzbogacającego Kombinata Rud Utlenionych".

„Czasopismo górnicze Kazachstana”, nr 6, 2008 r.:
"Perspektywy opracowania i wprowadzenia technologii przedwzbogacania utlenionych kwarcytów żelazistych na przykładzie Krzyworoskiego Górniczo-Wzbogacającego Kombinata Rud Utlenionych".

Międzyresortowy zbiór prac naukowych „Mechanika geotechniczna” wydanie nr 72 2007 r. (Instytut mechaniki geotechnicznej im. N.S.Polakowa):
"Kompleks do suchego wzbogacania magnetycznego kwarcytów magnetytowych".