Nowe możliwości w recyklingu!

NIR-separator “Sterkh-N” dla sortowania
mieszanek tworzyw sztucznych
według gatunków.

FNP „Prodekologia” -

to lider w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw oraz Europy Wschodniej w dziedzinie projektowania i wyprodukowania urządzenia do:

- separacji magnetycznej oraz elektrostatycznej;
- wykrywania metali;
- oczyszczania wody technicznej.

Projektujemy i produkujemy

separatory magnetyczne, wiroprądowe, elektrostatyczne

do usunięcia metali z produktów niemetalowych i

rozdzielania materiałów za właściwościami elektrycznymi.

Projektujemy i produkujemy

tryboelektryczne i elektrostatyczne

separatory do rozdzielania materiałów

za właściwościami elektrycznymi.

Projektujemy i produkujemy

separatory magnetyczne do suchego i mokrego wzbogacania

oraz separacji materiałów rudnych i nierudnych.


Projektujemy i produkujemy

wykrywacze metali do ujawnienia wtrąceń metalowych

(zarówno metali żelaznych, jak i nieżelaznych)

w strumieniach produktów niemetalowych.


Projektujemy i produkujemy

odmulacze magnetyczne

inercyjnie-grawitacyjnie-filtrujące

do oczyszczania wody technicznej.


DECYZJE KOMPLEKSOWE:

- linie gwarancyjnej ochrony urządzenia;
- kompleksy do sortowania i przetwórstwa;
- linie przetwórstwa stłuczki szklanej.

Projektowanie, wyprodukowanie, dostawa, montowanie, naprawa, uruchomienie, serwis -
od projekta do produkta!

 


Separator magnetyczny prętowy typu STMO (-М), STMOS

Przeznaczenie

Jest przeznaczony do oczyszczania produktów płynnych, skłonnych do stwardnienia od domieszek ferromagnetycznych.

Zastosowanie

Zastosowuje się na przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego  do oczyszczania czekolady, sosów, past, tłuszczy oraz innych produktów.

Schemat działania separatora

 produkt separacji    ico_item05.gif domieszki ferromagnetyczne

Zasada działania

Podczas przechodzenia produkta przez separator domieszki ferromagnetyczne pod działaniem sił pola magnetycznego, które jest tworzone za pomocą magnesów wysoko energetycznych, wyciągają się i utrzymują się na powierzchni prętów magnetycznych.
Wsparcie koniecznej temperatury produkta spełnia się przez cyrkulację nośnika ciepła.
Oczyszczanie separatora spełnia się podczas zatrzymania się podawania produkta przez przemywanie.
 

production_stmo.jpg 

 

Cechy konstrukcyjne

  • Ustala się na rurociągach podawania produkta.
  • Rozmiary przyłączeniowych króćców separatora mogą być wyprodukowane według rozmiarów odpowiedniego rurociąga produktowego.
  • Ma specjalny system podgrzania produkta, który jest separowany, do zapobiegania jego stwardnienia.
  • Indukcja magnetyczna na powierzchni bloków magnetycznych stanowi nie mniej 0,5Tl, zależnie od produkta, który jest separowany.
  • Korpus separatora jest wykonany ze stali nierdzewnej o wysokiej odporności na zużycie.
  • Robocze ciśnienie stanowi nie więcej 0,8 MPa, temperatura robocza stanowi nie więcej 100ºС.
  • Wykonanie separatora z siatką - STMOS.
  • Oczyszczanie separatora jest ręczne (STMO) albo mechaniczne (STMO-M).
  • Jest możliwe wyprodukowanie separatorów z uwzględnieniem koniecznych wymagań zleceniodawcy.

Zamówić   Więcej  ico_pdf16.gif