Nowe możliwości w recyklingu!

NIR-separator “Sterkh-N” dla sortowania
mieszanek tworzyw sztucznych
według gatunków.

FNP „Prodekologia” -

to lider w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw oraz Europy Wschodniej w dziedzinie projektowania i wyprodukowania urządzenia do:

- separacji magnetycznej oraz elektrostatycznej;
- wykrywania metali;
- oczyszczania wody technicznej.

Projektujemy i produkujemy

separatory magnetyczne, wiroprądowe, elektrostatyczne

do usunięcia metali z produktów niemetalowych i

rozdzielania materiałów za właściwościami elektrycznymi.

Projektujemy i produkujemy

tryboelektryczne i elektrostatyczne

separatory do rozdzielania materiałów

za właściwościami elektrycznymi.

Projektujemy i produkujemy

separatory magnetyczne do suchego i mokrego wzbogacania

oraz separacji materiałów rudnych i nierudnych.


Projektujemy i produkujemy

wykrywacze metali do ujawnienia wtrąceń metalowych

(zarówno metali żelaznych, jak i nieżelaznych)

w strumieniach produktów niemetalowych.


Projektujemy i produkujemy

odmulacze magnetyczne

inercyjnie-grawitacyjnie-filtrujące

do oczyszczania wody technicznej.


DECYZJE KOMPLEKSOWE:

- linie gwarancyjnej ochrony urządzenia;
- kompleksy do sortowania i przetwórstwa;
- linie przetwórstwa stłuczki szklanej.

Projektowanie, wyprodukowanie, dostawa, montowanie, naprawa, uruchomienie, serwis -
od projekta do produkta!

 


Separator magnetyczny prętowy wirowy typu SKR-A

Przeznaczenie

Jest przeznaczony do wysokoskutecznej separacji magnetycznej drobno mielonych materiałów kohezyjnych (zdolnych do zlepiania się, grudkowania), takich, na przykład, jak gips, dolomit, wapień, glina, kreda, chemikalia kohezyjne, kakao-proszek, mąka, skrobia i materiały włókniste.

Zastosowanie

Zastosowuje się na przedsiębiorstwach następujących gałęzi przemysłu:

Schemat działania separatora

ico_item05.gif domieszki ferromagnetyczne   produkt separacji

Zasada działania

Produkt wyjściowy jest podawany równomiernie do strefy roboczej separatora, gdzie domieszki ferromagnetyczne są osadzone na powierzchni bloków magnetycznych.
Oczyszczanie separatora przeprowadza się bez zatrzymania się procesu technologicznego, w sposób automatycznego przemieszczenia się bloków magnetycznych ze strefy roboczej do strefy oczyszczania, gdzie domieszki magnetyczne są usunięte. Podczas przemieszczania się bloków domieszki ferromagnetyczne dodatkowo są zwalnione od produkta separacji.

 

production_SKR-A.jpg

 

Cechy konstrukcyjne

  • Jest ustalony na pionowych przemieszczaniach się grawitacyjnych w miejscach przesypywania produktów.
  • W zależności od wydajności jest zastosowany jedno- lub dwurzędowy system rozmieszczania bloków z ich ilością od 8 do 24 sztuk.
  • Oczyszczanie separatora jest przeprowadzone w reżimie automatycznym zgodnie z zadanym cyklogramem.
  • Blok magnetyczny jest ustawiony na zasadzie tłoka pneumatycznego. Wewnątrz rury pod wpływem sprężonego powietrza przesuwa się system magnetyczny w postaci pręta z magnesami zamontowanymi na końcach.
  • Obracanie bloków magnetycznych wokół osi zapobiega utworzeniu korków i poprzeczek produkta kohezyjnego w rurociągu produkta i zaciśnięciu produkta separacji.
  • Minimalne straty produkta korzystnego podczas separacji (0,1%).
  • Są zastosowane składniki produkcji wiodących światowych państw świata (Nord, SKF), które mają najlepsze cechy eksploatacyjne.
  • Jest produkowany z oczyszczaniem ręcznym (CKP-P) oraz mechanicznym (CKP-M).

Publikacje

Czasopismo “Tara szklana” (grudzień), 2011 r.:
"Zastosowanie separatorów magnetycznych w przemyśle szklarskim"
.


Czasopismo „Szkło świata” nr 2, 2004 r.:
"SZKŁO ● SUROWIEC ● FAKTY od FNP «PRODEKOLOGIA»".Zamówić   Więcej  ico_pdf16.gif