Nowe możliwości w recyklingu!

NIR-separator Sterkh dla sortowania
mieszanek tworzyw sztucznych
według gatunków.

FNP „Prodekologia” -

to lider w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw oraz Europy Wschodniej w dziedzinie projektowania i wyprodukowania urządzenia do:

- separacji magnetycznej oraz elektrostatycznej;
- wykrywania metali;
- oczyszczania wody technicznej.

Projektujemy i produkujemy

separatory magnetyczne, wiroprądowe, elektrostatyczne

do usunięcia metali z produktów niemetalowych i

rozdzielania materiałów za właściwościami elektrycznymi.

Projektujemy i produkujemy

tryboelektryczne i elektrostatyczne

separatory do rozdzielania materiałów

za właściwościami elektrycznymi.

Projektujemy i produkujemy

separatory magnetyczne do suchego i mokrego wzbogacania

oraz separacji materiałów rudnych i nierudnych.


Projektujemy i produkujemy

wykrywacze metali do ujawnienia wtrąceń metalowych

(zarówno metali żelaznych, jak i nieżelaznych)

w strumieniach produktów niemetalowych.


Projektujemy i produkujemy

odmulacze magnetyczne

inercyjnie-grawitacyjnie-filtrujące

do oczyszczania wody technicznej.


DECYZJE KOMPLEKSOWE:

- linie gwarancyjnej ochrony urządzenia;
- kompleksy do sortowania i przetwórstwa;
- linie przetwórstwa stłuczki szklanej.

Projektowanie, wyprodukowanie, dostawa, montowanie, naprawa, uruchomienie, serwis -
od projekta do produkta!

 


Separator magnetyczny prętowy typu SK-A

Przeznaczenie

Jest przeznaczony do wysokoskutecznej separacji magnetycznej materiałów sypkich frakcją od 5 mm, bez zatrzymania się procesu technologicznego.

Zastosowanie

Zastosowuje się na przedsiębiorstwach następujących gałęzi przemysłu:

Schemat działania separatora

ico_item05.gif domieszki ferromagnetyczne   produkt separacji

Zasada działania

Produkt wyjściowy z ustaloną wydajnością jest podawany równomiernie do strefy roboczej separatora, gdzie domieszki ferromagnetyczne są osadzone na powierzchni prętów magnetycznych.
Oczyszczanie separatora przeprowadza się automatycznie, w sposób przemieszczenia się bloków magnetycznych ze strefy roboczej do strefy oczyszczania za pomocą sprężonego powietrza.
 

Separator magnetyczny prętowy typu SK-A eest przeznaczony do wysokoskutecznej separacji magnetycznej materiałów sypkich frakcją od 5 mm, bez zatrzymania się procesu technologicznego

Cechy konstrukcyjne

  • Jest ustalony na rurociągach pionowych i w miejscach przesypywania produktów.
  • W zależności od wydajności oraz cech produkta, który jest separowany, ilość bloków magnetycznych może zmieniać się od 7 do 23 szt.
  • Oczyszczanie separatora jest przeprowadzone w reżimie automatycznym zgodnie z zadanym cyklogramem.
  • Blok magnetyczny jest ustawiony na zasadzie tłoka pneumatycznego. Wewnątrz rury pod wpływem sprężonego powietrza przesuwa się system magnetyczny w postaci pręta z magnesami zamontowanymi na końcach.
  • Są zastosowane składniki produkcji wiodących państw świata, które mają najlepsze cechy eksploatacyjne.

Publikacje

Czasopismo “Tara szklana” (grudzień), 2011 r.:
"Zastosowanie separatorów magnetycznych w przemyśle szklarskim"
.


„Czasopismo górnicze”, nr 12, 2007 r.:
"Zastosowanie separatorów na magnesach stałych do wzbogacania rudy nefelin-skaleniowej".


Czasopismo „Szkło świata” nr 2, 2004 r.:
"SZKŁO ● SUROWIEC ● FAKTY od FNP «PRODEKOLOGIA»".


Czasopismo „Szkło świata” nr 2, 2001 r.:
"FNP «PRODEKOLOGIA»: Urządzenie do wzbogacania magnetycznego na przedsiębiorstwach przemysłu szklarskiego".


Zamówić   Więcej  ico_pdf16.gif