Nowe możliwości w recyklingu!

NIR-separator Sterkh dla sortowania
mieszanek tworzyw sztucznych
według gatunków.

FNP „Prodekologia” -

to lider w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw oraz Europy Wschodniej w dziedzinie projektowania i wyprodukowania urządzenia do:

- separacji magnetycznej oraz elektrostatycznej;
- wykrywania metali;
- oczyszczania wody technicznej.

Projektujemy i produkujemy

separatory magnetyczne, wiroprądowe, elektrostatyczne

do usunięcia metali z produktów niemetalowych i

rozdzielania materiałów za właściwościami elektrycznymi.

Projektujemy i produkujemy

tryboelektryczne i elektrostatyczne

separatory do rozdzielania materiałów

za właściwościami elektrycznymi.

Projektujemy i produkujemy

separatory magnetyczne do suchego i mokrego wzbogacania

oraz separacji materiałów rudnych i nierudnych.


Projektujemy i produkujemy

wykrywacze metali do ujawnienia wtrąceń metalowych

(zarówno metali żelaznych, jak i nieżelaznych)

w strumieniach produktów niemetalowych.


Projektujemy i produkujemy

odmulacze magnetyczne

inercyjnie-grawitacyjnie-filtrujące

do oczyszczania wody technicznej.


DECYZJE KOMPLEKSOWE:

- linie gwarancyjnej ochrony urządzenia;
- kompleksy do sortowania i przetwórstwa;
- linie przetwórstwa stłuczki szklanej.

Projektowanie, wyprodukowanie, dostawa, montowanie, naprawa, uruchomienie, serwis -
od projekta do produkta!

 


Separatory magnetyczne płytkowe rurne typu PTSV i PTMH

Przeznaczenie

Separator typu PTSV jest przeznaczony do wyciągania domieszek ferromagnetycznych z materiałów sypkich, które przemieszczają się za pomocą transporta pneumatycznego.
Separator typu PTMG jest przeznaczony do wyciągania domieszek ferromagnetycznych z materiałów płynnych, które transportują się przez rurociąg.

Zastosowanie

Zastosowuje się na przedsiębiorstwach przemysłu cementowego oraz innych gałęzi przemysłu.

Schemat działania separatora

 

 produkt separacji   ico_item05.gif domieszki ferromagnetyczne


Zamówić   Więcej  ico_pdf16.gif

 

 

 production_ptsv_ptmg.jpg

Cechy konstrukcyjne

  • Oczyszczanie jest przeprowadzone podczas zatrzymania się procesu technologicznego.
  • Ustala się na pionowe rurociągi podawania produkta.
  • Przewidziany jest na ciśnienie do 0,5 MPa.
  • Wymiary rur łączących separatora mogą być wyprodukowane według wymiarów odpowiedniego rurociąga produktowego.
  • Korpus separatora jest wykonany ze stali nierdzewnej o wysokiej odporności na zużycie.

Zasada działania

Produkt przechodzi w środku korpusa, z zewnętrznych stron którego są ustalone systemy magnetyczne.
Domieszki metalowe wyciagają się ze strumienia produkta i zatrzymują się w strefie działania pola magnetycznego.
Oczyszczanie separatora przeprowadza się ręcznie przez luk oczyszczający podczas zatrzymania się procesu technologicznego.