Nowe możliwości w recyklingu!

NIR-separator Sterkh dla sortowania
mieszanek tworzyw sztucznych
według gatunków.

FNP „Prodekologia” -

to lider w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw oraz Europy Wschodniej w dziedzinie projektowania i wyprodukowania urządzenia do:

- separacji magnetycznej oraz elektrostatycznej;
- wykrywania metali;
- oczyszczania wody technicznej.

Projektujemy i produkujemy

separatory magnetyczne, wiroprądowe, elektrostatyczne

do usunięcia metali z produktów niemetalowych i

rozdzielania materiałów za właściwościami elektrycznymi.

Projektujemy i produkujemy

tryboelektryczne i elektrostatyczne

separatory do rozdzielania materiałów

za właściwościami elektrycznymi.

Projektujemy i produkujemy

separatory magnetyczne do suchego i mokrego wzbogacania

oraz separacji materiałów rudnych i nierudnych.


Projektujemy i produkujemy

wykrywacze metali do ujawnienia wtrąceń metalowych

(zarówno metali żelaznych, jak i nieżelaznych)

w strumieniach produktów niemetalowych.


Projektujemy i produkujemy

odmulacze magnetyczne

inercyjnie-grawitacyjnie-filtrujące

do oczyszczania wody technicznej.


DECYZJE KOMPLEKSOWE:

- linie gwarancyjnej ochrony urządzenia;
- kompleksy do sortowania i przetwórstwa;
- linie przetwórstwa stłuczki szklanej.

Projektowanie, wyprodukowanie, dostawa, montowanie, naprawa, uruchomienie, serwis -
od projekta do produkta!

 


Separator magnetyczny płytkowy typu PN-R

Przeznaczenie

Jest przeznaczony do wyciągania domieszek ferromagnetycznych oraz przypadkowych elementów metalowych (śrub, nakrętek itp.) z  materiałów sypkich, które są przesuwane taśmą przenośnikową.

Zastosowanie

Zastosowuje się na przedsiębiorstwach następujących gałęzi przemysłu:

 

Schemat działania separatora

ico_item05.gif domieszki ferromagnetyczne  ico_item01.gif produkt separacji
 

production_PN-R.jpg

Cechy konstrukcyjne

  • Ustala się nad przenośnikiem taśmowym w odległości 100-350 mm, w zależności od wysokości warstwy materiała.
  • Oczyszczanie separatora jest ręczne.
  • Jest montowany nad przenośnikiem taśmowym, przenośnikiem wibracyjnym, opadową rynną zsuwną.
  • Jest produkowany z wykorzystaniem zarówno magnesów ferrytowych, jak i współczesnych wysokoenergetycznych magnesów neodymowych (Nd-Fe-B). 
  • Przewaga przed separatorem elektromagnetycznym podczas pracy z małymi warstwami produkta albo zważoną warstwą.
  • Nie wymaga energii elektrycznej do wzbudzania pola magnetycznego.
  • Stabilne jakości magnetyczne i łatwość obsługi.

Zasada działania

Podczas przechodzenia produkta przez taśmę przenośnikową produkt wchodzi do strefy działania pola magnetycznego.
Domieszki ferromagnetyczne pod działaniem pola magnetycznego, które tworzy się przez magnesy stałe, przyciągają się do powierzchni roboczej separatora. Oczyszczanie separatora od domieszek jest wykonywane przez operatora ręcznie.

Publikacje

Czasopismo „Cement i jego zastosowanie”, marzec-kwiecień, 2004 r.:
"Separatory magnetyczne i wykrywacze metali w produkcji i zastosowaniu cementu".

Czasopismo „Szkło świata” nr 2, 2004 r.:
"SZKŁO ● SUROWIEC ● FAKTY od FNP «PRODEKOLOGIA»".

Czasopismo „Szkło świata” nr 2, 2003 r.:
"O liniach przetwórstwa stłuczki szklanej".


Czasopismo „Szkło świata” nr 2, 2001 r.:
"FNP «PRODEKOLOGIA»: "Urządzenie do wzbogacania magnetycznego na przedsiębiorstwach przemysłu szklarskiego".


Zamówić   Więcej  ico_pdf16.gif