Nowe możliwości w recyklingu!

NIR-separator Sterkh dla sortowania
mieszanek tworzyw sztucznych
według gatunków.

FNP „Prodekologia” -

to lider w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw oraz Europy Wschodniej w dziedzinie projektowania i wyprodukowania urządzenia do:

- separacji magnetycznej oraz elektrostatycznej;
- wykrywania metali;
- oczyszczania wody technicznej.

Projektujemy i produkujemy

separatory magnetyczne, wiroprądowe, elektrostatyczne

do usunięcia metali z produktów niemetalowych i

rozdzielania materiałów za właściwościami elektrycznymi.

Projektujemy i produkujemy

tryboelektryczne i elektrostatyczne

separatory do rozdzielania materiałów

za właściwościami elektrycznymi.

Projektujemy i produkujemy

separatory magnetyczne do suchego i mokrego wzbogacania

oraz separacji materiałów rudnych i nierudnych.


Projektujemy i produkujemy

wykrywacze metali do ujawnienia wtrąceń metalowych

(zarówno metali żelaznych, jak i nieżelaznych)

w strumieniach produktów niemetalowych.


Projektujemy i produkujemy

odmulacze magnetyczne

inercyjnie-grawitacyjnie-filtrujące

do oczyszczania wody technicznej.


DECYZJE KOMPLEKSOWE:

- linie gwarancyjnej ochrony urządzenia;
- kompleksy do sortowania i przetwórstwa;
- linie przetwórstwa stłuczki szklanej.

Projektowanie, wyprodukowanie, dostawa, montowanie, naprawa, uruchomienie, serwis -
od projekta do produkta!

 


Inercyjnie-grawitacyjnie-filtrujące odmulacze magnetyczne typu ОМ (M)

Przeznaczenie

Są przeznaczone do oczyszczania wody technicznej od domieszek nierozpuszczalnych, które zawierają części magnetyczne (produkty korozji wodociągów, urządzenia), piasek, glinę, chemię organiczną, kamień kotłowy, które trafiają ze źródła naturalnego lub utworzyły się w wyniku wykorzystania wody w procesie technologicznym.
Odmulacze magnetyczne mogą być wykorzystane zarówno w systemach sieciowych (typ OM (M)), jak i na obiektach indywidualnych (typ OM).

Zastosowanie

Są zastosowane w sieciach cieplnych oraz kotłowniach samodzielnych, a także na przedsiębiorstwach gałęzi przemysłuи oraz objektach gospodarki narodowej, gdzie używają się systemy:
  • doprowadzania energii cieplnej; 
  • zaopatrzenia w wodę ciepłą i zimną; 
  • chłodzenia oraz obrotowego zaopatrzenia w wodę.
Odmulacze ustalają się
  • przed wymiennikami ciepła, gazowymi przelotowymi kotłami modułowymi;
  • przed urządzeniem, armaturą (pompy, trójprzewodowe zawory, przysłony dławiące, liczniki wody oraz inne);
  • na rurociągach zasilania dodatkowego;
  • na rurociągach obiegowych;
  • po artezyjskich studniach przed bakami (pojemnościami) wody technicznej.

Schemat działania separatora

cząstki ferromagnetyczne

wielkie cząstki niemagnetyczne

drobne cząstki niemagnetyczne


Więcej (ОМ, wykonania 1) ico_pdf16.gif
Więcej
(ОМ, wykonania 2) ico_pdf16.gif

Więcej
(ОМ, wykonania 3) ico_pdf16.gif

 

 

production_om33.jpg

Cechy konstrukcyjne

Inercyjnie-grawitacyjnie-filtrujący odmulacz magnetyczny składa się z korpusa cylindrycznego z pokrywą, która jest podzielona kratą na komory strącania i zasobnik do osadu, z wlotowego i wylotowego króćców, zaworu wylotowego do usuwania nadmiaru powietrza. Wewnątrz korpusu są zamieszczone przegrody, bloki magnetyczne, filtr siatkowy.
Podczas wykorzystania wysoko energenycznych magnesów stałych Nd-Fe-B ilość osadzonych domieszek ferromagnetycznych na blokach magnetycznych zwiększa się do 5-10 razy w porównaniu z tradycyjnymi magnesami ferrytowymi.
Odmulacze mogą być podwieszone i podporowe.

Zasada działania

Woda pzez wejściowy króciec postępuje do korpusa, gdzie odbywa się drastyczna przemiana szybkości i kierunku ruchu wody.
Szybkość pada kosztem zwiększenia przecięcia strumienia, a kierunek – zmienia się przegrodą (czy labiryntem).
Przy czym duże cząstki wyrzucają się ze strumienia pod działaniem inercjalnych sił i, uderzywszy się do przegrody (labirynt) pod działaniem sił grawitacyjnych spełzają do zasobnikа do osadu.
Części magnetyczne zatrzymują się na systemie magnetycznym, a wokół ich koncentrują się części słabo magnetyczne, które mają indukcję szczątkową.
Drobne części magnetyczne, nie wyrzucone ze strumienia, osadzają na siatce filtra.

Publikacje

Czasopismo „Nowości doprowadzania energii cieplnej” nr 9 (wrzesień) 2007 r.:
"Doświadczenie wprowadzenia inercyjnie-grawitacyjnie-filtrujących odmulaczy magnetycznych".


Czasopismo „Nowości doprowadzania energii cieplnej”, nr  7, 2002 r.:
"Efektywne urządzenie do oczyszczania wody".

Czasopismo „Miejskie gospodarstwo Ukrainy”, nr 2, 2002 r.:
Ekologia: „Napracowania „Prodekologii”.


Zamówić