FNP „Prodekologia” -

to lider w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw oraz Europy Wschodniej w dziedzinie projektowania i wyprodukowania urządzenia do:

- separacji magnetycznej oraz elektrostatycznej;
- wykrywania metali;
- oczyszczania wody technicznej.

Projektujemy i produkujemy

separatory magnetyczne, wiroprądowe, elektrostatyczne

do usunięcia metali z produktów niemetalowych i

rozdzielania materiałów za właściwościami elektrycznymi.

Projektujemy i produkujemy

tryboelektryczne i elektrostatyczne

separatory do rozdzielania materiałów

za właściwościami elektrycznymi.

Projektujemy i produkujemy

separatory magnetyczne do suchego i mokrego wzbogacania

oraz separacji materiałów rudnych i nierudnych.


Projektujemy i produkujemy

wykrywacze metali do ujawnienia wtrąceń metalowych

(zarówno metali żelaznych, jak i nieżelaznych)

w strumieniach produktów niemetalowych.


Projektujemy i produkujemy

odmulacze magnetyczne

inercyjnie-grawitacyjnie-filtrujące

do oczyszczania wody technicznej.


DECYZJE KOMPLEKSOWE:

- linie gwarancyjnej ochrony urządzenia;
- kompleksy do sortowania i przetwórstwa;
- linie przetwórstwa stłuczki szklanej.

Projektowanie, wyprodukowanie, dostawa, montowanie, naprawa, uruchomienie, serwis -
od projekta do produkta!

 


Separator elektrostatyczny płytkowy

Przeznaczenie

Separator elektrostatyczny płytkowy przeznaczony dla suchego rozdzielenia minerałów według elektrycznych właściwości:
  • kwarc-skaleń;
  • kwarc-kalcyt;
  • nefelin-apatyt;
  • kyanit-sillimanitny materiał.

Zasada działania

Przygotowany produkt (rozdrobniony, klasyfikowany, nagrzany, wysuszony) podaje się do zasobnika, dalej produkt nadchodzi na powierzchnię ładunkowej płyty.
Podczas tarcia cząsteczek tworzyw sztucznych o powierzchnię płyty, oni otrzymują ładunki dodatnie czy ujemne, dalej rozdzielają się pod działaniem sił elektrycznego pola.
Ze względu na znak ładunku, cząsteczki produktu przyciągają się albo do osadzającego bębna, albo do odchylającej elektrody, która połączona ze źródłem żywienia wysokiego napięcia.

Więcej:
Ulotka informacyjna
"Separator elektrostatyczny płytkowy"
- Ulotka informacyjna “Separator elektrostatyczny płytkowy”

 

 Сепаратор электростатический пластинчатый ЭПС для сухого разделения минеральных смесей по их электрических свойствам, а именно: кварц + полевой шпат; кварц-кальцит; нифелин-апатит; дистен-силиманитовый продукт.

Zastosowanie

Stosuje się na przedsiębiorstwach górniczo-wzbogacalnego przemysłu w technologicznych liniach wzbogacenia mineralnego surowca.