FNP „Prodekologia” -

to lider w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw oraz Europy Wschodniej w dziedzinie projektowania i wyprodukowania urządzenia do:

- separacji magnetycznej oraz elektrostatycznej;
- wykrywania metali;
- oczyszczania wody technicznej.

Projektujemy i produkujemy

separatory magnetyczne, wiroprądowe, elektrostatyczne

do usunięcia metali z produktów niemetalowych i

rozdzielania materiałów za właściwościami elektrycznymi.

Projektujemy i produkujemy

tryboelektryczne i elektrostatyczne

separatory do rozdzielania materiałów

za właściwościami elektrycznymi.

Projektujemy i produkujemy

separatory magnetyczne do suchego i mokrego wzbogacania

oraz separacji materiałów rudnych i nierudnych.


Projektujemy i produkujemy

wykrywacze metali do ujawnienia wtrąceń metalowych

(zarówno metali żelaznych, jak i nieżelaznych)

w strumieniach produktów niemetalowych.


Projektujemy i produkujemy

odmulacze magnetyczne

inercyjnie-grawitacyjnie-filtrujące

do oczyszczania wody technicznej.


DECYZJE KOMPLEKSOWE:

- linie gwarancyjnej ochrony urządzenia;
- kompleksy do sortowania i przetwórstwa;
- linie przetwórstwa stłuczki szklanej.

Projektowanie, wyprodukowanie, dostawa, montowanie, naprawa, uruchomienie, serwis -
od projekta do produkta!

 


Linia do sortowania odpadów bytowych

Przeznaczenie

Jest przeznaczona do sortowania odpadów bytowych na oddzielne składniki: papier, szkło,warstwy organiczne, drzewo, metale, tworzywa sztuczne, tekstylia dla dalszego ich przetwórstwa.

Zasada dzialania i skladniki

Linia jest sprojektowana kompaktowo, z minimalnymi nakładami inwestycyjnymi w celu instalacji jego na wysypiskach z możliwością, przy potrzebie, szybkiego demontażu i przeniesienia do nowej lokalizacji.
Odpady bytowe podają się na odbiorczy plac, gdzie ręcznie odbierają się przedmioty wielkogabarytowe. Ponieważ główna część odpadów bytowych, na dzień dzisiejszy, znajduje się w workach polietylenowych, to trzeba mieć urządzenie, które w reżimie automatycznym będzie ich rozrywało.
Sortowanie odpadów odbywa się na przenośniku sortującym, gdzie, w zależności od wydajności linii, znajdują się od 10 do 20 miejsc pracy sortowaczy. Różne materiały, które wybierają się ręcznie, są rozdzielane do właściwych pojemników.
W kompleksie do sortowania i przetwarzania SPK-4 są stosowane podwieszone separatory magnetyczne z oczyszczeniem automatycznym typu PN-A, głównym zadaniem których jest wyciąganie metali nieżelaznych po przeprowadzeniu sortowania ręcznego.
Jest możliwe komplektowanie magnetycznym separatorem wiroprądowym VS dla wyciągania z odpadów metali nieżelaznych (części aluminiowych i miedzianych urządzeń, korków z butelek i inne).

Kompleks sortująco-przetwarzający SPK-6 do sortowania odpadów bytowych na oddzielne składniki: papier, szkło,warstwy organiczne, drzewo, metale, tworzywa sztuczne, tekstylia dla dalszego ich przetwórstwa. Dokładniej - http://www.prodecolog.com.ua/production/complexes/sorting-processing/spk_6/

Proponujemy

  • badania procesów rozdzielania materiałów;
  • projektowanie kompleksa;
  • opracowanie, wyprodukowanie i dostawę urządzenia;
  • montaż kompleksu;
  • uruchomienie;
  • pogwarancyjną obsługę serwisową.
                                                                                                                                                                        Zamówić