Nowe możliwości w recyklingu!

NIR-separator Sterkh dla sortowania
mieszanek tworzyw sztucznych
według gatunków.

FNP „Prodekologia” -

to lider w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw oraz Europy Wschodniej w dziedzinie projektowania i wyprodukowania urządzenia do:

- separacji magnetycznej oraz elektrostatycznej;
- wykrywania metali;
- oczyszczania wody technicznej.

Projektujemy i produkujemy

separatory magnetyczne, wiroprądowe, elektrostatyczne

do usunięcia metali z produktów niemetalowych i

rozdzielania materiałów za właściwościami elektrycznymi.

Projektujemy i produkujemy

tryboelektryczne i elektrostatyczne

separatory do rozdzielania materiałów

za właściwościami elektrycznymi.

Projektujemy i produkujemy

separatory magnetyczne do suchego i mokrego wzbogacania

oraz separacji materiałów rudnych i nierudnych.


Projektujemy i produkujemy

wykrywacze metali do ujawnienia wtrąceń metalowych

(zarówno metali żelaznych, jak i nieżelaznych)

w strumieniach produktów niemetalowych.


Projektujemy i produkujemy

odmulacze magnetyczne

inercyjnie-grawitacyjnie-filtrujące

do oczyszczania wody technicznej.


DECYZJE KOMPLEKSOWE:

- linie gwarancyjnej ochrony urządzenia;
- kompleksy do sortowania i przetwórstwa;
- linie przetwórstwa stłuczki szklanej.

Projektowanie, wyprodukowanie, dostawa, montowanie, naprawa, uruchomienie, serwis -
od projekta do produkta!

 


Linia przetwórstwa opakowaniowej stłuczki szklanej

Przeznaczenie

Jest przeznaczona do wielofazowego rozdrobnienia (w tym rozdrobnienia szyjek) oraz oczyszczania stłuczki szklanej od metali żelaznych i nieżelaznych, tworzyw sztucznych (w tym PET-butelek), papieru, kartonu, domieszek mineralnych, szkła kolorowego, kamieni, brudu i kurzu.

Zasada działania i składniki linii

Na wejściu surowiec przechodzi przez przenośnik ręcznego sortowania, na którym do odbioru domieszek magnetycznych są ustalone podwieszony płytkowy separator magnetyczny PN-A oraz obrotowy separator magnetyczny SH z ferrytowym systemem magnetycznym do odbioru dużych włączeń ferromagnetycznych.
Posortowana od dużych domieszek (karton, PET-butelka, kamienie, papier, ferromagnetyki itp.) stłuczka szklana jest podawana na kruszarkę. Po kruszarce stłuczka szklana trafia ku bębnowi suszarniczemu, gdzie odbywa się samooczyszczanie od brudu i kurzu. Z bębna suszarniczego stłuczka szklana jest podawana na sito wibracyjne, gdzie odbywa się oddzielanie frakcji 0-5 mm. Ta frakcja zawiera do 50 % szkła. Najczęściej ona jest wyprowadzona do odpadów. Jeśli według składu tej frakcji jest to dopuszczalnie, proponujemy  kruszyć ją do frakcji - 1,5 +0 mm i dodawać do zestawu.
Na sicie wibracyjnym, nad którym jest ustalony wyciąg, oddzielają się papier, etykietki, kurz szklany.
Frakcja +20 mm jest podawana do kruszarki walcowej, która jest przeznaczona do kruszenia szyjek.
Frakcja - 20 +5 mm i frakcja - 20 +0 mm po sitach wibracyjnych postępuje na przenośnik, gdzie za pomocą bębnowego separatora magnetycznego BS czy obrotowego separatora  magnetycznego SH z neodymowym systemem magnetycznym, odbywa się usunięcie drobnych domieszek magnetycznych.
Końcowa faza separacji – to jest usunięcie domieszek metali nieżelaznych na separatorze wiroprądowym VS.
Po separatorze wiroprądowym jest przewidziany punkt kontrolny do usunięcia przypadkowych przedmiotów postronnych.
Przerobiona stłuczka szklana może zawierać domieszki mineralne i kolorowe szkło . Usunąć je można dwoma sposobami.
Pierwszy sposób: ustalić dodatkowe stanowisko ręcznego sortowania przed kruszarką główną.
Drugi: przepuścić stłuczkę szklaną przez separator optyczny SPO, zawczasu odmywszy i wysuszywszy na przemywaczu wibracyjnym. Przy czym należy uwzględnić, że razem z wodą pójdzie drobna frakcja (około 5 %). Bez efektywnego przemywacza kupiona stłuczka szklana nie separuje się.production_line_TAR_RUS.jpg

Publikacje

Czasopismo „Szkło świata” nr 2, 2003 r.:
"O liniach przetwórstwa stłuczki szklanej".                                      Zamówić - dla separatorów   Zamówić - dla wykrywaczy metali