Nowe możliwości w recyklingu!

NIR-separator “Sterkh-N” dla sortowania
mieszanek tworzyw sztucznych
według gatunków.

FNP „Prodekologia” -

to lider w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw oraz Europy Wschodniej w dziedzinie projektowania i wyprodukowania urządzenia do:

- separacji magnetycznej oraz elektrostatycznej;
- wykrywania metali;
- oczyszczania wody technicznej.

Projektujemy i produkujemy

separatory magnetyczne, wiroprądowe, elektrostatyczne

do usunięcia metali z produktów niemetalowych i

rozdzielania materiałów za właściwościami elektrycznymi.

Projektujemy i produkujemy

tryboelektryczne i elektrostatyczne

separatory do rozdzielania materiałów

za właściwościami elektrycznymi.

Projektujemy i produkujemy

separatory magnetyczne do suchego i mokrego wzbogacania

oraz separacji materiałów rudnych i nierudnych.


Projektujemy i produkujemy

wykrywacze metali do ujawnienia wtrąceń metalowych

(zarówno metali żelaznych, jak i nieżelaznych)

w strumieniach produktów niemetalowych.


Projektujemy i produkujemy

odmulacze magnetyczne

inercyjnie-grawitacyjnie-filtrujące

do oczyszczania wody technicznej.


DECYZJE KOMPLEKSOWE:

- linie gwarancyjnej ochrony urządzenia;
- kompleksy do sortowania i przetwórstwa;
- linie przetwórstwa stłuczki szklanej.

Projektowanie, wyprodukowanie, dostawa, montowanie, naprawa, uruchomienie, serwis -
od projekta do produkta!

 
Wypełnić blank danych wyjściowych

Formularz dla wyprodukowania separatorów magnetycznych

W celu formowania najbardziej optymalnej oferty techniczno-ceniowej proponujemy wypełnić blank danych wyjściowych.
Państwo mogą także pobrać blank danych wyjściowych w celu wypełnienia ręcznie: pobrać


1. Charakterystyki wejściowego materiału
1.1. Nazwa
1.2. Mineralny* albo rzeczowy skład
(nazwy komponentów wejściowego materiału i ich masowa część)
1.2.1.
nazwa komponentu 1

ułamek masowy, %
1.2.2.
nazwa komponentu 2

ułamek masowy, %
1.2.3.
nazwa komponentu 3

ułamek masowy, %
1.2.4.
nazwa komponentu 4

ułamek masowy, %
1.3. Nazwa korzystnego komponentu
1.4. Frakcja granulometryczna*
1.4.1. frakcja mm - %
1.4.2. frakcja mm - %
1.4.3. frakcja  mm - %
1.4.4. frakcja 0,8-0,5 mm - %
1.4.5. frakcja 0,5-0,1 mm - %
1.4.6. frakcja mniej 0,1 mm - %
1.5. Wilgotność, %
1.6. Gęstość nasypowa, t/m3
1.7. Temperatura materiału, 0С
1.8. Materiał wybuchowy (zaznaczyć "Х" w określonym polu)
1.8.1.   Тak
1.8.2.   Nie
1.8.3.   Koniecznym jest uściślenie
1.9. Іnne (рН, ścieralność, kohezyjność
(zdolność do przylepiania)
1.10. Informacje dodatkowe
2. Wymagania do materiału wejściowego
2.1. Oczekiwana czystość korzystnego materiału
(ułamek masowy korzystnego składnika), %
2.2. Wydostanie korzystnego składnika, %
2.3. Oczekiwane wyjście korzystnego materiału, %
2.4. Metoda wyznaczenia masowej części pożytecznego komponentu
w materiale*
2.4.1. GOST - Państwowe standardy Ukrainy, №, data
2.4.2. Standard międzynarodowy klasy przedsiębiorstwa, №
2.4.3. Koniecznym jest uściślenie (zaznaczyć "Х" w określonym polu)
3. Charakterystyka domieszek  ferromagnetycznych
(wypełnia się w przypadku konieczności usunięcia metalowych domieszek)
3.1. Nazwa (śruba, nakrętka, natarcie (proszek metalowy)) i inne
3.2. Pochodzenie
(naturalne, zużycie urządzenia, przypadkowe przedmioty itd.)
3.3. Wymiary, mm
3.4. Faktyczna zawartość domieszek w materiale, mg/kg (%)
3.5. Dopuszczalna zawartość domieszek w materiale, mg/kg (%)
3.6. Metoda wyznaczenia masowej części domieszek*
3.6.1. GOST - Państwowe standardy Ukrainy, №, data
3.6.2. Standard międzynarodowy klasy przedsiębiorstwa, №
3.6.3. Koniecznym jest uściślenie (zaznaczyć "Х" w określonym polu)
4. Charakterystyka procesu
4.1.  Wydajność, (max), t/godz
4.2.  Miejsce instalowania urządzenia* (oddział, linia, hala)
4.3. Dopuszczalna koncentracja kurzu w powietrzu strefy roboczej, mg/м3,
nie więcej
4.4. Załadunek materiału
(przenośnikiem taśmowym, ślimakowym, kubełkowym іnne)
4.5. Przenośnik taśmowy:
4.5.1. szerokość taśmy przenośnika, mm
4.5.2. szybkość ruchu przenośnika, m/s
4.5.3. wymiary warstwy materiału (wysokość/szerokość), mm
4.5.4. wymiary bębna napędowego, mm
4.6. Przyrząd doprowadzający surowiec:
4.6.1. wymiary gabarytowe przyrządu
4.6.2. kąt nachylenia, stopień
4.6.3. szkic miejsca instalowania *
4.7. Rurociąg doprowadzający surowiec:
4.7.1. średnica rurociągu (Dy), mm
4.7.2. ciśnienie w rurociągu, MPa, nie więcej
4.8. szkic miejsca instalowania *
4.9. Załadunek materiału
(w rurociąg, przenośnik taśmowy, Big-Bag, іnne)
4.10. Możliwość powtórnej separacji materiału
4.11. Elektryczne napięcie w sieci przedsiębiorstwa, W
4.12. Dodatkowe wiadomości
5. Charakterystyka warunków eksploatacji
5.1. Temperatura środowiskа, 0С
5.2. Wilgotność środowiskа, %
5.3. Warunki pracy urządzenia (jedna-; dwie- lub trzy zmiany)
5.4. Kategoria produkcji z punktu widzenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego
  *- pierworysy miejsc ustawienia i inne dodatkowe dokumenty prośba wysyłać na nasz e-mail.
Również wskazuje się, odsetek domieszek, w jakich minerałach i w jakiej postaci oni są przedstawione.
Przy nieobecności w Zleceniodawcy wskazanych danych, firma "Prodekologia" organizuje przeprowadzenie mineralogicznych, chemicznych albo innych badań dla wyznaczenia składu próby i surowca (w tym, że produkt nie jest wybuchoniebezpiecznym ) kosztem Zleceniodawcy.
  W przypadku rezygnacji Klientem przeprowadzenia takiego typu badań, firma "Prodekologia" przeprowadza tylko laboratoryjne wypróbowania za ogólno przyjętymi metodami na istniejącym urządzeniu.

Zakład Miasto
Branża
Osoba kontaktowa I.N, stanowisko Теl.:
E-mail: Fax:

wprowadźcie kod

zaznaczyć "Х" w określonym polu