Nowe możliwości w recyklingu!

NIR-separator Sterkh dla sortowania
mieszanek tworzyw sztucznych
według gatunków.

FNP „Prodekologia” -

to lider w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw oraz Europy Wschodniej w dziedzinie projektowania i wyprodukowania urządzenia do:

- separacji magnetycznej oraz elektrostatycznej;
- wykrywania metali;
- oczyszczania wody technicznej.

Projektujemy i produkujemy

separatory magnetyczne, wiroprądowe, elektrostatyczne

do usunięcia metali z produktów niemetalowych i

rozdzielania materiałów za właściwościami elektrycznymi.

Projektujemy i produkujemy

tryboelektryczne i elektrostatyczne

separatory do rozdzielania materiałów

za właściwościami elektrycznymi.

Projektujemy i produkujemy

separatory magnetyczne do suchego i mokrego wzbogacania

oraz separacji materiałów rudnych i nierudnych.


Projektujemy i produkujemy

wykrywacze metali do ujawnienia wtrąceń metalowych

(zarówno metali żelaznych, jak i nieżelaznych)

w strumieniach produktów niemetalowych.


Projektujemy i produkujemy

odmulacze magnetyczne

inercyjnie-grawitacyjnie-filtrujące

do oczyszczania wody technicznej.


DECYZJE KOMPLEKSOWE:

- linie gwarancyjnej ochrony urządzenia;
- kompleksy do sortowania i przetwórstwa;
- linie przetwórstwa stłuczki szklanej.

Projektowanie, wyprodukowanie, dostawa, montowanie, naprawa, uruchomienie, serwis -
od projekta do produkta!

 


Wiroprądowy magnetyczny oraz elektrostatyczny bębnowy separatory FNP „Prodekologia”

Dany materiał – jest o nowych opracowaniach FNP „Prodekologia” – wiroprądowy magnetyczny separator VS-E oraz elektrostatyczny bębnowy separator.  

Separator magnetyczny wiroprądowy beztaśmowy typu VS-Е jest przeznaczony do wyciągania metali nieżelaznych (miedź, aluminium, mosiądz, brąz, stal nierdzewna itp.) ze strumieni materiałów nieprzewodzących (stłuczka szklana, złom metalowy, twarde odpady bytowe i przemysłowe itp.).

Separator elektrostatyczny bębnowy typu EBS jest przeznaczony do wysokoskutecznego rozdzielania materiałów, które różnią się włażciwościami elektrycznymi:

  • rozdrobnionych kabli na metale (miedź, aluminium, metale żelazne) i materały nieprzewodzące (guma, tworzywa sztuczne);

  • złomu techniki elektronicznej na metale (miedź, aluminium, nikiel, brąz, produkt zawierający żelazo itp.) oraz materiały nieprzewodzące (polistyren, poliamid, guma, polietylen, włókna szklane, tworzywa sztuczne);

  • mieszaniny tworzyw sztucznych na oddzielne ich składniki, które różnią się włażciwościami elektrycznymi;

  • nieobrobionych koncentratów rud rzadkich i kosztownych metali przy wzbogaceniu rud tytanowo-cyrkoniowych, tantalo-niobiowych, ołowiano-wolframowych, monacytowych.