Nowe możliwości w recyklingu!

NIR-separator “Sterkh-N” dla sortowania
mieszanek tworzyw sztucznych
według gatunków.

FNP „Prodekologia” -

to lider w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw oraz Europy Wschodniej w dziedzinie projektowania i wyprodukowania urządzenia do:

- separacji magnetycznej oraz elektrostatycznej;
- wykrywania metali;
- oczyszczania wody technicznej.

Projektujemy i produkujemy

separatory magnetyczne, wiroprądowe, elektrostatyczne

do usunięcia metali z produktów niemetalowych i

rozdzielania materiałów za właściwościami elektrycznymi.

Projektujemy i produkujemy

tryboelektryczne i elektrostatyczne

separatory do rozdzielania materiałów

za właściwościami elektrycznymi.

Projektujemy i produkujemy

separatory magnetyczne do suchego i mokrego wzbogacania

oraz separacji materiałów rudnych i nierudnych.


Projektujemy i produkujemy

wykrywacze metali do ujawnienia wtrąceń metalowych

(zarówno metali żelaznych, jak i nieżelaznych)

w strumieniach produktów niemetalowych.


Projektujemy i produkujemy

odmulacze magnetyczne

inercyjnie-grawitacyjnie-filtrujące

do oczyszczania wody technicznej.


DECYZJE KOMPLEKSOWE:

- linie gwarancyjnej ochrony urządzenia;
- kompleksy do sortowania i przetwórstwa;
- linie przetwórstwa stłuczki szklanej.

Projektowanie, wyprodukowanie, dostawa, montowanie, naprawa, uruchomienie, serwis -
od projekta do produkta!

 


Opublikowania

  Czasopismo "Nowości EWRAZ" № 48(139) 2014 r.: Plus do objętości i jakości.

  Czasopismo “Tara szklarska” (grudzien) 2011 r.: Zastosowanie separatorow magnetycznych w przemysle szklarskim.

ico_pdf16.gifCzasopismo „MetalRussia” (marzec) 2008 r.: Perspektywy stosowania separatorów FNP „Prodekologia” do przygotowania biednych rud gemetytowych Krzyworoskiego Zakladu Górniczego Wzbogacenia Utlenionych Rud do wzbogacenia.

ico_pdf16.gifCzasopismo „Czasopismo górnicze” nr 12, 2007 r.: Zastosowanie separatorów na stałych magnesach do wzbogacenia nafelin-skaleniowych rud.

ico_pdf16.gifCzasopismo „Nowości doprowadzania energii cieplnej” nr 9 (wrzesień) 2007 r.: „Doświadczenie wprowadzenia inercyjnie-grawitacyjnie-filtrujących odmulaczy magnetycznych”.

ico_pdf16.gifMiędzyresortowy zbór prac naukowych „Mechanika geotechniczna” wydanie nr 72 2007 r. (Instytut mechaniki geotechnicznej im. N.S.Polakowa): Kompleks do suchego wzbogacania magnetycznego kwarcytów magnetytowych.

ico_pdf16.gifCzasopismo „Czasopismo górnicze”, nr 4 2006 r.: Opracowanie i wprowadzenie nowego bardzo skutecznego separatora magnetycznego do wzbogacenia szlaków produkcji ferrochroma węglowego.

FNP «PRODEKOLOGIA»: o magnetycznej obróbce wody.

ico_pdf16.gifKomunikat prasowy do przeprowadzenia prezentacji magnetycznych separatorów bębnowych 22 lipca 2005 roku.

ico_pdf16.gifKomunikat prasowy do przeprowadzenia prezentacji magnetycznych separatorów bębnowych.

ico_pdf16.gifKomunikat prasowy do przeprowadzenia IX Miedzynarodowego seminarium „Zastosowanie separatorów magnetycznych w przemyśle”.

ico_pdf16.gifZbiór wykładów IX Międzynarodowego seminarium „Zastosowanie separatorów magnetycznych w przemyśle”.

ico_pdf16.gifCzasopismo “Tara szklana” nr 8 2004 r.: Zastosowanie rolkowych separatorów magnetycznych w przemyśle szklarskim.

ico_pdf16.gifCzasopismo “Tara szklana” nr 6 2004 r.: Separatory magnetyczne polepszają jakość surowca.

ico_pdf16.gifCzasopismo „Szkło świata” nr 6 2004 r.: Rolkowe separatory magnetyczne o wysokiej intensywności ze stałymi magnesami ziem rzadkich jako alternatywa elektromagnetycznym separatorom walkowym.

ico_pdf16.gifCzasopismo „Czasopismo górnicze” nr 5 2004 r.: Wykorzystanie technologii informacyjno-analitycznych podczas obliczania i modelowania stacjonarnych systemów magnetycznych w konstruowaniu separatorow na magnesach stałych.

ico_pdf16.gifCzasopismo „Cement i jego zastosowanie”, marzec-kwiecień, 2004 r.: Separatory magnetyczne i wykrywacze metali w produkcji i zastosowaniu cementu.

ico_pdf16.gifCzasopismo „Cement i jego zastosowanie” nr 2-3 2004 r.: Rekomendacje do ustalenia separatorów magnetycznych i wykrywaczy metali.

ico_pdf16.gifCzasopismo „Szkło świata” nr 2 2004 r.: SZKŁO ● SUROWIEC ● FAKTY od FNP «PRODEKOLOGIA».

ico_pdf16.gifCzasopismo „Szkło świata” nr 1 2004 r.: ● SZKŁOFAKTY ● "Wyprodukowali oraz uruchomili".

ico_pdf16.gifCzasopismo „Szkło świata” nr 4 2003 r.: FNP „PRODEKOLOGIA”. Zastosowanie rolkowych separatorów magnetycznych w przemyśle szklarskim.

ico_pdf16.gifCzasopismo „Szkło” nr 3 2003 r.: Międzynarodowe seminarium „Zastosowanie rolkowych separatorów magnetycznych na magnesach Nd - Fe - B do wzbogacania surowca szklanego i separatorów wiroprądowego do wyciągania metali nieżelaznych ze stłuczki szklanej”.

ico_pdf16.gifCzasopismo „Energetyka oraz Elektryfikacja" nr 9 2002r.: Modernizacja agregatów АТФ i АТПОМ żywienia elektrofiltrów w celu podwyższenia efektywności ich pracy.

ico_pdf16.gifCzasopismo „Nowości doprowadzania energii cieplnej”, nr  7 2002 r.: Efektywne urządzenie do oczyszczania wody.

ico_pdf16.gifCzasopismo „Szkło świata” nr 4 2002 r.: Nowe urządzenie FNP „PRODEKOLOGIA” do separacji surowca szklanego.

ico_pdf16.gifCzasopismo „Miejskie gospodarstwo Ukrainy”, nr 2, 2002 r.: Ekologia: „Napracowania „Prodekologii”.

ico_pdf16.gifCzasopismo „Szkło świata” nr 4 2001 r.: FNP „PRODEKOLOGIA”: Urządzenie do wzbogacania na przedsiębiorstwach przemysłu szklarskiego”.

ico_pdf16.gifCzasopismo „Szkło świata” nr 2 2001 r.: FNP „PRODEKOLOGIA”: Urządzenie do wzbogacania magnetycznego na przedsiębiorstwach przemysłu szklarskiego”.

ico_pdf16.gifCzasopismo „Szkło świata” nr 4 2000 r.: Separatory magnetyczne dla przemysłu szklarskiego od FNP „PRODEKOLOGIA”.

ico_pdf16.gifCzasopismo „Przemysł spożywczy i przetwórczy” 1999 r.: Jakimi normami kierować się.