Nowe możliwości w recyklingu!

NIR-separator “Sterkh-N” dla sortowania
mieszanek tworzyw sztucznych
według gatunków.

FNP „Prodekologia” -

to lider w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw oraz Europy Wschodniej w dziedzinie projektowania i wyprodukowania urządzenia do:

- separacji magnetycznej oraz elektrostatycznej;
- wykrywania metali;
- oczyszczania wody technicznej.

Projektujemy i produkujemy

separatory magnetyczne, wiroprądowe, elektrostatyczne

do usunięcia metali z produktów niemetalowych i

rozdzielania materiałów za właściwościami elektrycznymi.

Projektujemy i produkujemy

tryboelektryczne i elektrostatyczne

separatory do rozdzielania materiałów

za właściwościami elektrycznymi.

Projektujemy i produkujemy

separatory magnetyczne do suchego i mokrego wzbogacania

oraz separacji materiałów rudnych i nierudnych.


Projektujemy i produkujemy

wykrywacze metali do ujawnienia wtrąceń metalowych

(zarówno metali żelaznych, jak i nieżelaznych)

w strumieniach produktów niemetalowych.


Projektujemy i produkujemy

odmulacze magnetyczne

inercyjnie-grawitacyjnie-filtrujące

do oczyszczania wody technicznej.


DECYZJE KOMPLEKSOWE:

- linie gwarancyjnej ochrony urządzenia;
- kompleksy do sortowania i przetwórstwa;
- linie przetwórstwa stłuczki szklanej.

Projektowanie, wyprodukowanie, dostawa, montowanie, naprawa, uruchomienie, serwis -
od projekta do produkta!

 


Historia firmy

2020 Wyprodukowano i zainstalowano nowe urządzenie - przemysłowy separator elektrostatyczny płytkowy 4 EPS. Urządzenie będzie eksploatować się w linii wzbogacenia rudy fluoryt-selait. Wyprodukowano i zainstalowano nowe urządzenie - przemysłowy separator elektrostatyczny płytkowy 4 EPS. Urządzenie będzie eksploatować się w linii wzbogacenia rudy fluoryt-selait.
Sprzedano do Turcji kompleksową linię dla recyklingu mieszanki polimerów PP/PE, do składu której wchodzi separator tryboelektryczny EBS - T oraz separator lekkiej frakcji SLF. Turcja jest 45 krajem w geografii dostaw firmy. Sprzedano do Turcji kompleksową linię dla recyklingu mieszanki polimerów PP/PE, do składu której wchodzi separator tryboelektryczny EBS - T oraz separator lekkiej frakcji SLF. Turcja jest 45 krajem w geografii dostaw firmy.
Kanada - 44 kraj w geografii dostaw firmy! Dla przedsiębiorstwa recyklingu zainstalowano kompleks magnetycznych separatorów BS - RS dla rozdzielania mieszanki metali. Kanada - 44 kraj w geografii dostaw firmy! Dla przedsiębiorstwa recyklingu zainstalowano kompleks magnetycznych separatorów BS - RS dla rozdzielania mieszanki metali.
2019 Geografia dostaw urządzenia firmy jest zwiększona do 43 państw świata - separator elektrostatyczny EBS dla przerobu zmielonego elektrycznego kabla sprzedano do firmy z Portugalii. Geografia dostaw urządzenia firmy jest zwiększona do 43 państw świata - separator elektrostatyczny EBS dla przerobu zmielonego elektrycznego kabla sprzedano do firmy z Portugalii.
Na Targach K'2019 (Dusseldorf, Niemcy) zaprezentowano nowe urządzenie firmy - NIR- separator "Sterkh". Urządzenie jest przeznaczone dla separacji polimerów za pomocą metod spektroskopii. Na Targach K'2019 (Dusseldorf, Niemcy) zaprezentowano nowe urządzenie firmy - NIR- separator
Dostawą oraz zainstalowaniem separatora magnetycznego bębnowego BS rozpoczęto współpracę z przedsiębiorstwem 42 kraju świata - Grecją. Separator przeznaczony dla oczyszczania koncentrantu Cu od ferromagnetycznych domieszek. Dostawą oraz zainstalowaniem separatora magnetycznego bębnowego BS rozpoczęto współpracę z przedsiębiorstwem 42 kraju świata - Grecją. Separator przeznaczony dla oczyszczania koncentrantu Cu od ferromagnetycznych domieszek.
2018 28 lipca 2018 roku FNP "Prodekologia" obeszła jubileusz, 25 rocznicę od dnia założenia firmy. Tego samego roku otrzymano 100 patentów na wynalazki i pożyteczne modele w Ukrainie, Rosji, Biłorusi i Polsce. 28 lipca 2018 roku FNP
Rozpoczęta współpraca z przedsiębiorstwem z Niderlandów, 41 krajem. Dostarczono linię maszyn dla separacji mieszanek polimerów PP i PE: separator tryboelektyczny EBS, separator elektrostatyczny EBS i separator magnetyczny BS. 2018, “Prodekologia”. Rozpoczęta współpraca z przedsiębiorstwem z Niderlandów, 41 krajem. Dostarczono linię maszyn dla separacji mieszanek polimerów PP i PE: separator tryboelektyczny EBS, separator elektrostatyczny EBS i separator magnetyczny BS.
 2017 Dla kompanii z Indii dostarczono linię maszyn dla czyszczania PET- płatków od domieszek PVC w składzie separatora tryboelektrycznego EBS, separator lekkiej frakcji SLF i sita. To zamówienie poszerzyło geografię dostaw firmy do 40 krajów. 2017, “Prodekologia”. Dla kompanii z Indii dostarczono linię maszyn dla czyszczania PET- płatków od domieszek PVC w składzie separatora tryboelektrycznego EBS, Zig-Zag i sita. To zamówienie poszerzyło geografię dostaw firmy do 40 krajów.
Dla przedsiębiorstwa recyklingu z Kazachstanu po raz pierwszy przeprowadzona dostawa linii maszyn dla recyklingu płyt elektronicznych. Linia jest ukompletowana kruszarką, taśmowym przenośnikiem, separatorem magnetycznym bębnowym i  separatorem elektrostatycznym EBS. 2017, “Prodekologia”. Dla przedsiębiorstwa recyklingu z Kazachstanu po raz pierwszy przeprowadzona dostawa linii maszyn dla recyklingu płyt elektronicznych. Linia jest ukompletowana kruszarką, taśmowym przenośnikiem, separatorem magnetycznym bębnowym i  separatorem elektrostatycznym EBS.
Dostarczono separator elektrostatyczny EBS dla separacji metali nieżelaznych z rozdrobnionych odpadów elektrycznego kabla dla przedsiębiorstwa recyklingu w Maroko. Więc, geografia dostaw firmy jest rozszerzona do 39 krajów. 2017, “Prodekologia”. Dostarczono separator elektrostatyczny EBS dla separacji metali nieżelaznych z rozdrobnionych odpadów elektrycznego kabla dla przedsiębiorstwa recyklingu w Maroko.
Rozpoczęta współpraca z przedsiębiorstwem 38 kraju świata - Szwajcarią. Dla przedsiębiorstwa recyklingu dostarczono separator elektrostatyczny EBS dla separacji mieszanki metali nieżelaznych i tworzyw sztucznych. 2017, “Prodekologia”. Rozpoczęta współpraca z przedsiębiorstwem 38 kraju świata - Szwajcarią.
Zbudowano nowe pomieszczenie dla przeprowadzenia montażu urządzenia i zakupiono nowoczesne warsztaty. 2017, “Prodekologia”. Zbudowano nowe pomieszczenie dla przeprowadzenia montażu urządzenia i zakupiono nowoczesne warsztaty.
 Laboratoryjny separator elektrostatyczny EBS sprzedano partnerowi w Meksyku. 2017, “Prodekologia”. Laboratoryjny separator elektrostatyczny EBS sprzedano partnerowi w Meksyku.
Po raz pierwszy przeprowadzona dostawa urządzenia do Francji, 36 kraj w geografii dostaw firmy. Zainstalowano separator tryboelektryczny EBS dla separacji mieszanki polimerów PE+PP. 2017, “Prodekologia”.  Po raz pierwszy przeprowadzona dostawa urządzenia do Francji, 36 kraj w geografii dostaw firmy. Zainstalowano separator tryboelektryczny EBS dla separacji mieszanki polimerów PE+PP.
Dla przedsiębiorstwa z Bahrajnu dostarczony separator elektrostatyczny EBS dla separacji metali nieżelaznych ze zmielonych odpadów kabla elektrycznego. To 35 kraj w geografii dostaw firmy. 2017, “Prodekologia”. Dla przedsiębiorstwa z Bahrajnu dostarczony separator elektrostatyczny EBS dla separacji metali nieżelaznych ze zmielonych odpadów kabla elektrycznego. To 35 kraj w geografii dostaw firmy.
Dla przedsiębiorstwa recyklingu ze ZEA postawiono separator wiroprądowy VS dla separacji Al ze zmielonych paneli kompozytowych. Więc, geografia dostaw firmy nalicza już 34 państwa świata. 2017, “Prodekologia”. Dla przedsiębiorstwa recyklingu ze ZEA postawiono separator wiroprądowy VS dla separacji Al ze zmielonych paneli kompozytowych. Więc, geografia dostaw firmy nalicza już 34 państwa świata.
Rozpoczęto współpracę z przedsiębiorstwem recyklingu w Rumunii, 33 krajem, gdzie instalowano elektrostatyczny separator EBS. 2017, “Prodekologia”. Rozpoczęto współpracę z przedsiębiorstwem recyklingu w Rumunii, 33 krajem, gdzie instalowano elektrostatyczny separator EBS.
Kompleks urządzenia dla recyklingu profili okien, w składzie elektrostatycznych, magnetycznych separatorów i wykrywaczów metali, dostarczono do firmy w Węgrach, co stała 32 krajem w geografii dostaw firmy. 2017, “Prodekologia”. Kompleks urządzenia dla recyklingu profili okien, w składzie elektrostatycznych, magnetycznych separatorów i wykrywaczów metali, dostarczono do firmy w Węgrach, co stała 32 krajem w geografii dostaw firmy.
Dostawą elektrostatycznego separatora EBS rozpoczęto współpracę z przedsiębiorstwem 31go kraju - Tunisem. Urządzenie jest przeznaczone dla oczyszczania РЕТ-płatków od aluminium. 2017, “Prodekologia”. Dostawą elektrostatycznego separatora EBS rozpoczęto współpracę z przedsiębiorstwem 31go kraju - Tunisem. Urządzenie jest przeznaczone dla oczyszczania РЕТ-płatków od aluminium.
2016 Po raz pierwszy w historii firmy urządzenie FNP "Prodekologia" będzie eksploatować się na afrykańskim kontynencie - według zamówienia kompanii z RPA opracowano, wyprodukowano i instalowano separator elektrostatyczny EBS. Więc, geografia sprzedaż nalicza 4 części świata i 29 krajów.
Sprzedażą elektrostatycznego separatora EBS rozpoczęła się współpraca z 28 krajem świata - Hiszpanią.
Rozszerzono geografię sprzedaż dostarczonym urządzeniem dla firmy, która zajmuję się wydobyciem i odróbką diamentów dla firmy „Alrosa”. Sprzedano dwa separatory elektrostatyczne dla odzysku surowca diamentowego z koncentratu rud.
Wyprodukowano elektrostatyczny separator EBS dla separacji odpadów kabli. Urządzenie będzie eksploatować się w USA. Więc, geografia dostaw firmy nalicza 27 państw.
2015 Został wyprodukowany kompleks urządzeń dla niemieckiego przedsiębiorstwa recyklingu kabli, wydajnością 1 t/godz, dwa elektrostatyczne separatory (korona i trybo) oraz separatory magnetyczne. Niemcy zostały 26 krajem, gdzie eksploatuję się  nasze urządzenie.
Urządzenie FNP "Prodekologia" po raz pierwszy sprzedany do drugiej półkuli planety, dla firmy w Gwatemale - separator magnetyczny PN-A i separator magnetyczny SH.
Wyprodukowano elektrostatyczny separator EBS dla separacji odpadów kabli dla firmy w Arabii Saudyjskiej. Geografię dostarczeń rozszerzono do 24 państw.
Dla przedsiębiorstwa z Bośnii i Hercegowiny zostaw wyprodukowany magnetyczny separator BS. Dzięki temu dostarczeniu, geografię sprzedaż rozszerzono do 23 państw świata.
Rozpoczęta współpraca z przedsiębiorstwem w Czechach, czyli 22 krajem w geografii sprzedaż. Wyprodukowany i uruchomiony kompleks urządzeń SPK- 1 dla separacji mieszanek polimerów.
2014
Geografia dostarczeń FNP "Prodekologia" zawiera dostarczenia do 21 kraju - dla włoskiego przedsiębiorstwa jest wyprodukowany separator tryboelektryczny dla separacji polimerów.
Wyprodukowano i dostarczono dla SA "EVRAZ Sucha Balka" (Ukraina) bębnowy magnetyczny separator BS- 120/200 dla suchego wzbogacenia utlenionej żelaznej rudy, wydajnością 150 t/godz.
2013 Opracowano i wyprodukowano dla polskiego przedsiębiorstwa sortowniczo-przetwórczy kompleks dla rozdrobnionych kablowych odpadów SPK- 1,  wydajnością do 1 t/godz.

Opracowano i wyprodukowano nowy tryboelektryczny separator dla rozdzielania mieszanych odpadów plastików (PET-PCV, PCV-guma, PS-PP, PE-PP) i ich oddzielnych komponentów.
28 lipca 2013 roku FNP "Prodekologia" spełniło się 20 lat. Jubileusz odznamenowany był początkiem współpracy z zleceniodawcami z 20-go kraju - Iranu.

2012
Opanowano zasadniczo nowy kierunek działania firmy – separacja elektrostatyczna. Pierwszy separator elektrostatyczny EBS skutecznie wypróbowano na przedsiębiorstwie do przetwórstwa produkcji kablowo-przewodnikowej.
Opracowano nowy beztaśmowy separator wiroprądowy VS-Е z ekscentrycznym rozmieszczeniem wała magnetycznego. Prezentacja separatora odbyła się na wystawie „Świat szkła – 2012” (m. Moskwa, Rosja).
2011 Opracowano nowy wykrywacz metali z cyfrową obróbką sygnału typu DMT3М.
2010 Opracowano nowy separator magnetyczny  BSHM do wyciągania w reżimie automatycznym domieszek magnetycznych (złomu) z produktów mielenia młynów kulowych. Taki pierwszy separator skutecznie został przetestowany na Riderskim kombinacie górniczo-wzbogacającym Sp. z o.o. „Kazcynk” (Kazachstan).
2009  Zostało stworzono afilowane przedsiębiorstwo Sp. z o.o. „Russeparator”.
2007 Opracowano i wyprodukowano kompleks do suchego wzbogacania magnetycznego utlenionych rud żelaza na zamówienie kombinata górniczo-wzbogacającego „Ukrmechanobr” S.A.„Mariupolski kombinat hutniczy im. Illicza”.
Skutecznie dokonano wypróbowania bębna magnetycznego na Zyrianowskim kombinacie górniczo-wzbogacającym Sp. z o.o. „Kazcynk” (Kazachstan), który jest przeznaczony do regeneracji obciążnika, do składu którego wchodzi żelazokrzem.
Po raz pierwszy w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw oraz Europy Wschodniej zrobiono oraz uruchomiono na linii przygotowania dolomitu Sp. z o.o. „Pilkington-Glass” (Rosja) dwukameralny obrotowy prętowy separator magnetyczny z automatycznym oczyszczaniem, wydajnością 190 t/godz, który otrzymał nazwę „Łunochod”. Konstrukcja jest opatentowana, analogi są nieobecne.
2006 Opracowano i dostarczono dla S.A. Wiszniewogórski kombinat górniczo-wzbogacający” (Rosja) nowy bębnowy separator magnetyczny do mokrego wzbogacania z systemem magnetycznym na magnesach ziem rzadkich z równomiernym polem magnetycznym.
2004 Opracowano i ustalono pierwszy wiroprądowy separator magnetyczny do separacji stłuczki opakowaniowej na S.A. „Gostomielska huta szkła” (Ukraina).
Opanowano produkcję mokrego bębnowego separatora. Pierwszy separator takiego typu jest ustalony na Irszańskim kombinacie górniczo-wzbogacającym (Ukraina) do separacji nieobrobionego koncentranta ilmienitowego.
Wyprodukowano i wprowadzono do eksploatacji na przedsiębiorstwo szklarskie Sp. z o.o. “Inter-glass”(Kirgistan) dwa rolkowe separatory magnetyczne wydajnością 15 i 20 t/godzinę (z indukcją 1200 mTl), przeznaczone do wzbogacania piasków kwarcowych.
13-14 stycznia 2004 r. podczas przeprowadzenia VIII międzynarodowego seminarium „Zastosowanie separatorów magnetycznych w przemyśle” prezentowano  zasadniczo nowe dla firmy urządzenie – separator optyczny.
W laboratorium technicznym w obecności przedstawicieli z 12 przedsiębiorstw przemysłu szklarskiego i hutnictwa Ukrainy, Rosji, Polski oraz Estonii wykonano wypróbowania modelu roboczego separatora optycznego, który jest przeznaczony do rozdzielania szkła według koloru.
2003 Skutecznie przeszedł wypróbowanie separator magnetyczny bębnowego typu na Aksuskim zakładzie żelazostopów. Według wyników wypróbowań przez kierownictwo S.A. FMN „Kazchrom” podjęto decyzję o ustalenie na wszystkich liniach przetwórstwa żużli zakładów żelazostopowych w m. Aktobe i m. Aksu separatorów takiego typu.
Po raz pierwszy w Ukrainie wyprodukowano i wprowadzono do eksploatacji na Sp. z o.o. „Wolnogórskie szkło” (obwód Dniepropietrowski) linię do suchego wzbogacania magnetycznego piasków kwarcowych, która nie wymaga znacznych kosztów energetycznych.
Z odrzucających ogonów, z zawartością piaska Fe2O3 w granicach 0,05-0,06 % otrzymano piasek z zawartością Fe2O3 0,029-0,033 %.
2002 Wygrano przetarg na dostawę wykrywaczy metali  na Sp. z o.o. Zakład Kombajnów „Rostselmasz” (Rosja) dla komplektacji kombajnów zbożowych ДОН-680.
2001 Opracowano pierwszy separator bębnowy do suchej separacji magnetycznej szamota dla Sp. z o.o. „Watutiński kombinat materiałów ogniotrwałych” (Ukraina).
Wyprodukowano pierwszy prętowy separator magnetyczny z oczyszczaniem automatycznym na zamówienie S.A. „Nowoseliwski kombinat górniczo-wzbogacający” (Ukraina).
Po raz pierwszy w krajach WPN oraz Europy Wschodniej skutecznie opracowano i wyprodukowano wysokointensywny rolkowy separator magnetyczny do wzbogacania materiałów nierudnych.
2000 Opanowano wyprodukowanie odmulaczy magnetycznych. Pierwsza dostawa została zrealizowana dla S.A. „Berezneporcelana” (Ukraina).
1999 Pierwsze dostawy wykrywaczy metali dla różnych gałęzi przemysłu.
1996 Skuteczne opanowanie i początek dostaw separatorów magnetycznych do przedsiębiorstw przemysłu ceramiki szlachetnej oraz przemysłu tłuszczowego.
Pierwsze seryjne dostawy bloków magnetycznych do S.A. „Mogyliw-Podolska fabryka maszyn im. S.M. Kirowa” (Ukraina).
1993
-
1995
Wyprodukowano pierwsze separatory magnetyczne.
Opracowano i dostarczono pierwsze urządzenia do magnesowania.
Zawarto pierwszą umowę na modernizację separatorów magnetycznych na przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego.
     

 

Kompleks urządzenia dla recyklingu profili okien, w składzie elektrostatycznych, magnetycznych separatorów i wykrywaczów metali, dostarczono do firmy w Węgrach, co stała 32 krajem w geografii dostaw firmy.

28 lipca 2018 roku FNP "Prodekologia" obeszła jubileusz, 25 rocznicę od dnia założenia firmy. Tego samego roku otrzymano 100 patentów na wynalazki i pożyteczne modele w Ukrainie, Rosji, Biłorusi i Polsce.