Nowe możliwości w recyklingu!

NIR-separator “Sterkh-N” dla sortowania
mieszanek tworzyw sztucznych
według gatunków.

FNP „Prodekologia” -

to lider w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw oraz Europy Wschodniej w dziedzinie projektowania i wyprodukowania urządzenia do:

- separacji magnetycznej oraz elektrostatycznej;
- wykrywania metali;
- oczyszczania wody technicznej.

Projektujemy i produkujemy

separatory magnetyczne, wiroprądowe, elektrostatyczne

do usunięcia metali z produktów niemetalowych i

rozdzielania materiałów za właściwościami elektrycznymi.

Projektujemy i produkujemy

tryboelektryczne i elektrostatyczne

separatory do rozdzielania materiałów

za właściwościami elektrycznymi.

Projektujemy i produkujemy

separatory magnetyczne do suchego i mokrego wzbogacania

oraz separacji materiałów rudnych i nierudnych.


Projektujemy i produkujemy

wykrywacze metali do ujawnienia wtrąceń metalowych

(zarówno metali żelaznych, jak i nieżelaznych)

w strumieniach produktów niemetalowych.


Projektujemy i produkujemy

odmulacze magnetyczne

inercyjnie-grawitacyjnie-filtrujące

do oczyszczania wody technicznej.


DECYZJE KOMPLEKSOWE:

- linie gwarancyjnej ochrony urządzenia;
- kompleksy do sortowania i przetwórstwa;
- linie przetwórstwa stłuczki szklanej.

Projektowanie, wyprodukowanie, dostawa, montowanie, naprawa, uruchomienie, serwis -
od projekta do produkta!

 


Kierownictwo firmy

Andrzej Łozin
założyciel,
Zasłużony wynalazca Ukrainy


Dla nas zawsze były właściwe innowacja oraz przywódstwo. Właśnie kosztem produktów innowacyjnych firma rozwija się i zwiększa ilość produkcji. Blisko 10% od corocznego dochodu firma inwestuje w innowacje.
Dynamizm i naukowe podejścia są gwarancją sukcesu naszego przedsiębiorstwa. To dało nam możliwość, nawet w lata kryzysowe, zwiększać ilość produkcji i skutecznie wprowadzać nasze opracowania i wynalazki na wielu przedsiębiorstwach krajów WNP oraz Europy Wschodniej.
Andrzej Łozin, założyciel FNP “Prodekologia”, Zasłużony wynalazca Ukrainy
Włodzimierz Gawryluk, dyrektor wykonawczy FNP“Prodekologia”

Włodzimierz Gawryluk
dyrektor wykonawczy

Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem jest możliwe tylko pod warunkiem wyraźnego i zrozumiałego każdemu pracownikowi managementu firmy. Dlatego stale analizujemy potoczną sytuację, studiujemy doświadczenie lepszych przedstawicieli biznesu i produkcji, pragniemy polepszać system motywacji pracowników, stawiać realne zadania oraz osiągać іch rozwiązania.

Aleksandr Wakułka
zastępca dyrektora z marketingu

System zarządzania marketingiem, który wprowadzony na przedsiębiorstwie, pozwala opanowywać nowe rynki — kraje i gałęzi. Dynamizm naszych fachowców, którzy są gotowi wyjechać na miejsce i rozstrzygnąć jakiekolwiek skomplikowane zadania, imponuje zleceniodawcy, wywołuje zaufanie i pragnienie współpracować z nami.
Aleksandr Wakułka, zastępca dyrektora z marketingu FNP“Prodekologia”
Paweł Strygunow, konstruktor główny FNP“Prodekologia”, Zasłużony Budowniczy Maszyn Ukrainy

Paweł Strygunow

zastępca dyrektora ds technicznych,
Zasłużony specjalista branży budowy maszyn Ukrainy


Nasze motto: „My lepiej wiemy, co potrzebuje klient”. Ono wciela się w kompleksowym podejściu do podjęcia prac: zaczynając od zadania zleceniodawcy – do dostawy i wprowadzenia jakościowego urządzenia i w pragnieniu efektywnie rozwiązywać trudne technologiczne, ekologiczne, energetyczne problemy zleceniodawcy.

Walentyn Nitiagowski
zastępca dyrektora z nauki

Obecność na przedsiębiorstwie laboratoriów fizyko-chemicznego i technologicznego daje możliwość przeprowadzać kompleksowe badania do wzbogacenia zarówno rudnych, jak i nierudnych materiałów, po usunięciu domieszek metalowych z różnych produktów sypkich. Osiągnięcia naszych naukowców stale są publikowane w czołowych publikacjach gałęziowych: „Metall Russia”, „Czasopismo górnicze”, „Nowości doprowadzania energii cieplnej”, „Tara szklarska”, „Cement i jego zastosowanie”, „Szkło świata”, „Energetyka oraz Elektryfikacja”, „Przemysł spożywczy i przetwórczy” i mają nie byle jaki rezonans wśród fachowców gałęzi.
Walentyn Nitiagowski, zastępca dyrektora z nauki FNP“Prodekologia”