Nowe możliwości w recyklingu!

NIR-separator “Sterkh-N” dla sortowania
mieszanek tworzyw sztucznych
według gatunków.

FNP „Prodekologia” -

to lider w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw oraz Europy Wschodniej w dziedzinie projektowania i wyprodukowania urządzenia do:

- separacji magnetycznej oraz elektrostatycznej;
- wykrywania metali;
- oczyszczania wody technicznej.

Projektujemy i produkujemy

separatory magnetyczne, wiroprądowe, elektrostatyczne

do usunięcia metali z produktów niemetalowych i

rozdzielania materiałów za właściwościami elektrycznymi.

Projektujemy i produkujemy

tryboelektryczne i elektrostatyczne

separatory do rozdzielania materiałów

za właściwościami elektrycznymi.

Projektujemy i produkujemy

separatory magnetyczne do suchego i mokrego wzbogacania

oraz separacji materiałów rudnych i nierudnych.


Projektujemy i produkujemy

wykrywacze metali do ujawnienia wtrąceń metalowych

(zarówno metali żelaznych, jak i nieżelaznych)

w strumieniach produktów niemetalowych.


Projektujemy i produkujemy

odmulacze magnetyczne

inercyjnie-grawitacyjnie-filtrujące

do oczyszczania wody technicznej.


DECYZJE KOMPLEKSOWE:

- linie gwarancyjnej ochrony urządzenia;
- kompleksy do sortowania i przetwórstwa;
- linie przetwórstwa stłuczki szklanej.

Projektowanie, wyprodukowanie, dostawa, montowanie, naprawa, uruchomienie, serwis -
od projekta do produkta!

 


Osiągnięcia

Nasz czas
FNP “Prodekologia”. Osiągnięcia. Nasz czas.   FNP “Prodekologia”. Osiągnięcia. Nasz czas.   FNP “Prodekologia”. Osiągnięcia. Nasz czas.

Firma aktywnie zajmuje się patantowaniem decyzji technicznych,
które są zastosowane w konstrukcjach urządzenia.
Obecnie produkcja przedsiębiorstwa jest zastrzeżona
przez 104 patenty w Ukrainie, Rosji, Białorusi i Polsce.

Urządzenie firmy odpowiada czynnym w Ukrainie technicznym reglamentom i
Dyrektywom Unii Europejskiej 2006/42/WE, 2006/95/WE i 2004/108/WE.
2019
 • Zwycięstwo w konkursie innowacyjnych projektów Instytucji Państwowej іnnowacyjno kredytno-finansowej. Otrzymano finansowanie w celu opracowania nowego urządzenia - NIR- separatora dla rozdzielania mieszanek tworzyw sztucznych.
Zwycięstwo w konkursie innowacyjnych projektów Instytucji Państwowej іnnowacyjno kredytno-finansowej. Otrzymano finansowanie w celu opracowania nowego urządzenia - NIR- separatora dla rozdzielania mieszanek tworzyw sztucznych.
2017
 • firma została zwycięzcą konkursu “Lider jakości obwodu Rowieńskiego” w nominacji “Prace i usługi”.
2017 rok. FNP “Prodekologia” została zwycięzcą konkursu “Lider jakości obwodu Rowieńskiego” w nominacji “Prace i usługi”.
2016
 • głównemu konstruktorowi firmy, Strygunowu Pawłowi, Ukazem Prezydenta Ukrainy, nadano poczesny tytuł “Zasłużony Budowniczy Maszyn Ukrainy ”.
2016 rok. Głównemu konstruktorowi firmy Prodekologia, Strygunowu Pawłowi, Ukazem Prezydenta Ukrainy, nadano poczesny tytuł “Zasłużony Budowniczy Maszyn Ukrainy”.
2015
 • otrzymano Certyfikat Zgodności separatorów elektrostatycznych typu EBS, produkcja FNP "Prodekologia" Dyrektywom Unii Europejskiej 2006/42/WE, Dyrektywa 2006/95/WE, dyrektywy 2004/108/WE.
2015 rok. Otrzymano Certyfikat Zgodności separatorów elektrostatycznych typu EBS, produkcja FNP “Prodekologia”
 • dyrektorowi firmy, Lozinu Andrzejowi, Ukazem Prezydenta Ukrainy, nadano poczesny tytuł “Zasłużony wynalazca Ukrainy”.
2015 rok. Dyrektorowi firmy Prodekologia, Lozinu Andrzejowi, Ukazem Prezydenta Ukrainy, nadano poczesny tytuł “Zasłużony wynalazca Ukrainy”.
 • firma została zwycięzcą regionalnego etapu Ogólnoukraińskiego konkursu jakości produkcji “100 lepszych towarów Ukrainy - 2015”.
2015 rok. FNP “Prodekologia” została zwycięzcą regionalnego etapu Ogólnoukraińskiego konkursu jakości produkcji “100 lepszych towarów Ukrainy - 2015”
2014
 • otrzymano Deklarację o odpowiedniości magnetycznych, elektrycznych separatorów, odmulacze magnetycznych i wykrywaczy produkcji FNP “Prodekologia” Technicznemu Reglamentu Unii Celnej №010/2011 “O bezpieczeństwie maszyn i urządzeń”.
2014 rok. Otrzymano Deklarację o odpowiedniości magnetycznych, elektrycznych separatorów, odmulacze magnetycznych i wykrywaczy produkcji FNP “Prodekologia”
 • otrzymano Deklarację o odpowiedniości magnetycznych, elektrycznych separatorów i wykrywaczy produkcji FNP “Prodekologia” Technicznym Reglamentom Celnego Związku №004/2011 “O bezpieczeństwie niskonapięciowych urządzeń” i №020/2011 “Elektromagnetyczna kompatybilność zasobów technicznych”.
2014 rok. Otrzymano Deklarację o odpowiedniości magnetycznych, elektrycznych separatorów i wykrywaczy produkcji FNP “Prodekologia”
2013
 • firma zwycięzcą w rankingu popularności “Duma miasta” w nominacji “Najlepszy zespół produkcyjny”.
2013 rok. FNP “Prodekologia” zwycięzcą w rankingu popularności “Duma miasta” w nominacji “Najlepszy zespół produkcyjny”.
 2011
 • otrzymano pozwolenie Federalnej Służby do spraw nadzoru ekologicznego, technologicznego i atomowego na stosowanie separatorów magnetycznych oraz odmulaczy magnetycznych produkcji FNP “Prodekologia” na terytorium Federacji Rosyjskiej na niebezpiecznych obiektach produkcyjnych, związanych z zachowaniem substancji wybuchowo-pożarowoniebezpiecznych i chemicznie niebezpiecznych.
2011 rok. Otrzymano pozwolenie Federalnej Służby do spraw nadzoru ekologicznego, technologicznego i atomowego na stosowanie separatorów magnetycznych oraz odmulaczy magnetycznych produkcji “Prodekologia”.
2010
 • otrzymano Certyfikat odpowiedniości Federacji Rosyjskiej, który potwierdza, że produkcja FNP “Prodekologia” odpowiada wymoganiom technicznego reglamentu o bezpieczeństwie maszyn i urządzenia.
 2010 rok. Otrzymano Certyfikat odpowiedniości Federacji Rosyjskiej, który potwierdza, że produkcja FNP “Prodekologia” odpowiada wymoganiom technicznego reglamentu o bezpieczeństwie maszyn i urządzenia.
2010
 • otrzymano dyplom Ogólnoukraińskiego konkursu jakości produkcji (towarów, prac, usług) “100 lepszych towarów Ukrainy - 2010”, za produkcję “Kompleks urządzenia do suchej separacji magnetycznej utlenionych rud żelaza КСМС”.
2010 rok. Otrzymano dyplom Ogólnoukraińskiego konkursu jakości produkcji (towarów, prac, usług) “100 lepszych towarów Ukrainy - 2010”, za produkcję “Kompleks urządzenia do suchej separacji magnetycznej utlenionych rud żelaza КСМС”.
2008
 • według danych Narodowego biznes-rankingu FNP “Prodekologia” jest wyróżniona jako jeden z liderów gałęzi przemysłu “Produkcja maszyn oraz urządzenia ogólnego przeznaczenia”;
 • firma jest zwyciężcą w rankingu popularności “Duma miasta” w nominacji “Najlepszy zespół produkcyjny”;
 • dyrektor firmy jest odznaczony dyplomem Państwowego komitetu Ukrainy do spraw polityki regulacyjnej i przedsiębiorczości;
 • firma jest zwycięzcą ogólnoukraińskiego konkursu “Wynalazek-2008” w nominacji “Lepszy wynalazek-2008 w obwodzie Rówieńskim”.
2008 rok. FNP “Prodekologia” jest zwyciężcą w rankingu popularności “Duma miasta” w nominacji “Najlepszy zespół produkcyjny”.
2007
 • w 2007 roku od Międzynarodowej akademii autorów odkryć naukowych i wynalazków otrzymano świadectwo o odkryciu naukowym.
W 2007 roku od Międzynarodowej akademii autorów odkryć naukowych i wynalazków otrzymano świadectwo o odkryciu naukowym.
2006
 • FNP “Prodekologia” jest zwyciężcą Ogólnoukraińskiego projekta “Lider górniczo-hutniczej gałęzi przemysłu Ukrainy 2005-2006”.
 
2005
 • zwyciężca w rankingu popularności “Chluba miasta” w nominacji “Lepsze przedsiębiorstwo”;
 • zwyciężca Ogólnoukraińskiego konkursu-wystawy “Lepszy ojczysty towar roku” w nominacji “Wyprodukowanie produkcji budowy maszyn oraz obróbki metali”;
 • zwyciężca Ogólnoukraińskiego konkursu “Lepszy wynalazek 2005 roku”;
 • zwyciężca konkursu “Lepszy pracodawca”.
2005 rok. Zwyciężca Ogólnoukraińskiego konkursu “Lepszy wynalazek 2005 roku”.
2004
 • w maju 2004 roku, na IV Ogólnoukraińskim konkursie “Lepszy pracodawca roku”, wśród przedsiębiorstw i organizacji m. Równe, dyrektor firmy Andrzej Łozin  został odznaczony dyplomem.
W maju 2004 roku, na IV Ogólnoukraińskim konkursie “Lepszy pracodawca roku”, wśród przedsiębiorstw i organizacji m. Równe, dyrektor firmy Andrzej Łozin został odznaczony dyplomem.
2003
 • dziesięcioletnia naukowo-produkcyjna działalność przedsiębiorstwa nie pozostała nie zauważona w kraju. Ekspertowa rada Narodowego programu imidżowego “LIDERZY XXI WIEKU” dała wysoką ocenę pracy naszego zespołu: za wyprodukowanie produkcji nienagannej jakości, nieodmienną orientację na potrzeby konsumentów oraz istotny wkład w kształtowanie ukraińskiego rynku jakościowych towarów i usług FNP “Prodekologia” została wyróżniona Ogólnoukraińskim znakiem jakości “WYŻSZA PRÓBA”.
2003 rok. FNP “Prodekologia” została wyróżniona Ogólnoukraińskim znakiem jakości “WYŻSZA PRÓBA”.
 2002
 • razem z S.A. “Ukrkondyter” zostały opracowane “Rekomendacje co do wykorzystania separatorów magnetycznych i wykrywaczy metali na przedsiębiorstwach przemysłu cukierniczego”.
2003 rok. FNP “Prodekologia”, razem z S.A. “Ukrkondyter” zostały opracowane “Rekomendacje co do wykorzystania separatorów magnetycznych i wykrywaczy metali na przedsiębiorstwach przemysłu cukierniczego”.