Nowe możliwości w recyklingu!

NIR-separator Sterkh dla sortowania
mieszanek tworzyw sztucznych
według gatunków.

FNP „Prodekologia” -

to lider w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw oraz Europy Wschodniej w dziedzinie projektowania i wyprodukowania urządzenia do:

- separacji magnetycznej oraz elektrostatycznej;
- wykrywania metali;
- oczyszczania wody technicznej.

Projektujemy i produkujemy

separatory magnetyczne, wiroprądowe, elektrostatyczne

do usunięcia metali z produktów niemetalowych i

rozdzielania materiałów za właściwościami elektrycznymi.

Projektujemy i produkujemy

tryboelektryczne i elektrostatyczne

separatory do rozdzielania materiałów

za właściwościami elektrycznymi.

Projektujemy i produkujemy

separatory magnetyczne do suchego i mokrego wzbogacania

oraz separacji materiałów rudnych i nierudnych.


Projektujemy i produkujemy

wykrywacze metali do ujawnienia wtrąceń metalowych

(zarówno metali żelaznych, jak i nieżelaznych)

w strumieniach produktów niemetalowych.


Projektujemy i produkujemy

odmulacze magnetyczne

inercyjnie-grawitacyjnie-filtrujące

do oczyszczania wody technicznej.


DECYZJE KOMPLEKSOWE:

- linie gwarancyjnej ochrony urządzenia;
- kompleksy do sortowania i przetwórstwa;
- linie przetwórstwa stłuczki szklanej.

Projektowanie, wyprodukowanie, dostawa, montowanie, naprawa, uruchomienie, serwis -
od projekta do produkta!

 


Urządzenie laboratoryjne do suchej separacji magnetycznej i wykrywania metali

BS-120/20 Separator magnetyczny bębnowy
jest przeznaczony dla suchego wzbogacania utlenionych rud żelaza.
Separator magnetyczny bębnowy BS dla suchego wzbogacania utlenionych rud żelaza (średnica magnetycznego bębna 1200 mm)
RS-22/50 Separator magnetyczny rolkowy
jest przeznaczony do wzbogacania rud słabomagnetycznych.
 lab_RS_22_50_120_.jpg
RS-22/30 Separator magnetyczny rolkowy
jest przeznaczony do suchej wysokoskutecznej separacji magnetycznej materiałów rudnych.
 lab_RS_22_30_120_.jpg
3RS-12/50 Separator magnetyczny rolkowy
jest przeznaczony do suchej wysokoskutecznej separacji magnetycznej materiałów nierudnych.
 lab_3RS_12_50_120.jpg
 BS-31,5/30 Separator magnetyczny bębnowy
jest przeznaczony do wyciągania domieszek magnetycznych z materiałów sypkich albo ich wzbogacania.
 lab_BS_31,5_30_120.jpg
BS-31,5/10 Separator magnetyczny bębnowy
jest przeznaczony do wyciągania domieszek magnetycznych z materiałów sypkich lub ich wzbogacania w warunkach laboratoryjnych.
 lab_BS_31,5_10_120.jpg
SMB-59/14 Separator magnetyczny bębnowy
jest przeznaczony do wyciągania domieszek magnetycznych z materiałów sypkich lub ich wzbogacania w warunkach laboratoryjnych.
 lab_SMB_1_59_14_120.jpg
SMSH-30/40 Separator magnetyczny obrotowy
jest przeznaczony do wyciągania domieszek ferromagnetycznych z produkta albo jego wzbogacania w warunkach laboratoryjnych.
 lab_SMSh_30_40_120.jpg
SMK-10 Separator magnetyczny kołumnowy
jest przeznaczony do wyciągania domieszek ferromagnetycznych z produktów sypkich.
lab_SMK_10_120.jpg 
VS-E- 33/30 Separator wiroprądowy
jest przeznaczony do wyciągania metali żelaznych i nieżelaznych ze stłuczki szklanej w warunkach laboratoryjnych.
 lab_VSE_33_30_120.jpg
PN-M-
65/85
Separator magnetyczny płytkowy
jest przeznaczony do wyciągania domieszek ferromagnetycznych z produktów sypkich.
 lab_PN_M_65_85_120.jpg
 2SK-26/16 Separator magnetyczny prętowy
jest przeznaczony do wysokoskutecznego oczyszczania produktów sypkich o obniżonej wilgotności od domieszek ferromagnetycznych.
 lab_2SK_26_16_120.jpg

  SMS-50-1К2

Separator magnetyczny prętowy wibracyjny
jest przeznaczony do oczyszczania zestawu do produkcji szkła oraz innych produktów sypkich od domieszek ferromagnetycznych.
 lab_SMS_50_1K2_120.jpg
SKR-A- 37/21 Separator magnetyczny prętowy rotacyjny
jest przeznaczony do wysokoskutecznej separacji magnetycznej drobno mielonych materiałów kohezyjnych (zdolnych do zlepiania się, grudkowania), takich, na przykład, jak gips, dolomit, wapień, glina, kreda,  chemikalia kohezyjne, kakao-proszek, mąka, skrobia  i materiały włókniste.
lab_SKR_A_37_21_120.jpg 
 DMT3M Wykrywacz metali tunelowy
jest przeznaczony do wykrywania postronnych włączeń metalowych (zarówno żelaznych, jak i nieżelaznych metali i stali manganowej) w strumieniach produktów niemetalowych, które transportują się taśmą przenośnikową.
 lab_DMT_3M_120.jpg