FNP „Prodekologia” -

to lider w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw oraz Europy Wschodniej w dziedzinie projektowania i wyprodukowania urządzenia do:

- separacji magnetycznej oraz elektrostatycznej;
- wykrywania metali;
- oczyszczania wody technicznej.

Projektujemy i produkujemy

separatory magnetyczne, wiroprądowe, elektrostatyczne

do usunięcia metali z produktów niemetalowych i

rozdzielania materiałów za właściwościami elektrycznymi.

Projektujemy i produkujemy

tryboelektryczne i elektrostatyczne

separatory do rozdzielania materiałów

za właściwościami elektrycznymi.

Projektujemy i produkujemy

separatory magnetyczne do suchego i mokrego wzbogacania

oraz separacji materiałów rudnych i nierudnych.


Projektujemy i produkujemy

wykrywacze metali do ujawnienia wtrąceń metalowych

(zarówno metali żelaznych, jak i nieżelaznych)

w strumieniach produktów niemetalowych.


Projektujemy i produkujemy

odmulacze magnetyczne

inercyjnie-grawitacyjnie-filtrujące

do oczyszczania wody technicznej.


DECYZJE KOMPLEKSOWE:

- linie gwarancyjnej ochrony urządzenia;
- kompleksy do sortowania i przetwórstwa;
- linie przetwórstwa stłuczki szklanej.

Projektowanie, wyprodukowanie, dostawa, montowanie, naprawa, uruchomienie, serwis -
od projekta do produkta!

 


Pomocnicze urządzenie laboratoryjne i przyrządy

 WSDB-150      Suszarka silosna
przeznaczony dla dokładnego ważenia i wyznaczenia względnej wilgotności sypkich i płynnych materiałów.
 Suszarka silosna WSDB-150 dla suszenia rozdrobnionych materiałów powietrzem gorącym
 MN
300/400
     Młyn
przeznaczona dla zmielenia materiałów poprodukcyjnych:
- tworzyw sztucznych zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
- kabli;
- PET butelek.
 Młyn MN300/400 dla zmielenia materiałów poprodukcyjnych: - tworzyw sztucznych zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; - kabli; - PET butelek.
Radwag MA 110.R     Analizator wilgotności materiałów
przeznaczony dla dokładnego ważenia i wyznaczenia względnej wilgotności sypkich i płynnych materiałów.
 Analizator wilgotności materiałów Radwag MA 110.R dla dokładnego ważenia i wyznaczenia względnej wilgotności sypkich i płynnych materiałów.
ZDS-600    Sito
przeznaczone dla sitowania rozdrobnionych produktów według klasy wielkości cząstek materiału.
Sito ZDS-600 dla sitowania rozdrobnionych produktów według klasy wielkości cząstek materiału
IRAffinity-
1S
  Spektroskopia w podczerwieni, spektroskopia IR
przeznaczony dla analizy i identyfikacji polimerów. Doskonałą oznaką spektrofotometra jest możliwość otrzymania pełnego spektrum materiału i komponentów, które wchodzą do jego składu.
 Spektroskopia w podczerwieni, spektroskopia IRAffinity-1S
Expert 3L   Spektrometr rentgenowski ekspres-analizator
przeznaczony dla wyznaczenia ułamka masowego chemicznych elementów w jednorodnym i jednolitym materiale.
Spektrometr rentgenowski ekspres-analizator przeznaczony dla wyznaczenia ułamka masowego chemicznych elementów w jednorodnym i jednolitym materiale.
OHAUS МВ23   Analizator
przeznaczony dla wyznaczenia wilgotności różnego typu materiałów ze względną dokładnością kontroli 0,1. Zakres temperatury suszenia 50-160° C, dyskretność przemiany temperatury 5°С. Największa masa badanego materiału 110g. Renderowanie próby składa 0,2% (10g). Ręczna, automatyczna czy impulsowa metoda wyznaczenia trwania procesu suszenia.
Analizator przeznaczony dla wyznaczenia wilgotności różnego typu materiałów ze względną dokładnością kontroli 0,1. Zakres temperatury suszenia 50-160° C, dyskretność przemiany temperatury 5°С. Największa masa badanego materiału 110g. Renderowanie próby składa 0,2% (10g). Ręczna, automatyczna czy impulsowa metoda wyznaczenia trwania procesu suszenia.
Dzielnik typu Joens'a  Laboratoryjny Dzielnik typu Joens'a
służy do rozdzielania porcji materiału na 2 próbki. Posiada regulowaną szczelinę, dzięki czemu pozwala na porcjowanie materiałów o różnorodnym uziarnieniu.
Laboratoryjny Dzielnik typu Joens'a służy do rozdzielania porcji materiału na 2 próbki. Posiada regulowaną szczelinę, dzięki czemu pozwala na porcjowanie materiałów o różnorodnym uziarnieniu.
 mIRoSpark  Spektrometr
przeznaczony dla optycznej spektroskopii plastyków w celu ich identyfikacji. Wyróżnia się możliwością identyfikacji czarnych plastyków z stosowaniem technologii SSS2 (szlizgającej iskry).
138-Т  Analizator elektromagnetyczny
jest przeznaczony do  jakościowej analizy produktów separacji (wzbogacania) surowca rudnego i nierudnego.
 lab_138_T_120.jpg
FL-1  Elektromagnes
jest przeznaczony do tworzenia pól magnetycznych o wysokim napięciu do przeprowadzenia badań laboratoryjnych do wzbogacania materiałów rudnych i nierudnych.
lab_FL_1_120.jpg
AMR  Analizator magnetyczny
jest przeznaczony do przeprowadzenia jakościowej ekspres-analizy zawartości w surowcu mineralnym ziaren minerałów magnetycznych, ustalenia charakterystyk pola, niezbędnych do separacji magnetycznej surowca.
 Analizator magnetyczny AMR jest przeznaczony do przeprowadzenia jakościowej ekspres-analizy zawartości w surowcu mineralnym ziaren minerałów magnetycznych, ustalenia charakterystyk pola, niezbędnych do separacji magnetycznej surowca.
PMR  Próbnik magnetyczny ręczny
jest przeznaczony do separacji ręcznej niewielkiej ilości produktów i do ekspres-analizy zawartości domieszek z różnymi właściwościami magnetycznymi.
 Próbnik magnetyczny ręczny PMR jest przeznaczony do separacji ręcznej niewielkiej ilości produktów i do ekspres-analizy zawartości domieszek z różnymi właściwościami magnetycznymi.
TM-701  Teslomierz
jest przeznaczony do pomiaru indukcji magnetycznej stałych pól magnetycznych.
 Teslomierz TM-70 jest przeznaczony do pomiaru indukcji magnetycznej stałych pól magnetycznych.
KL-01  Komplekt laboratoryjny KL-01
jest przeznaczony do usunięcia domieszek ferromagnetycznych z produktów sypkich oraz ustalenia, które z nich w największym linijnym rozmiarze przewyższają wymagania dokumentów normatywnych.
 Komplekt laboratoryjny KL-01 jest przeznaczony do usunięcia domieszek ferromagnetycznych z produktów sypkich oraz ustalenia, które z nich w największym linijnym rozmiarze przewyższają wymagania dokumentów normatywnych.