Nowe możliwości w recyklingu!

NIR-separator “Sterkh-N” dla sortowania
mieszanek tworzyw sztucznych
według gatunków.

FNP „Prodekologia” -

to lider w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw oraz Europy Wschodniej w dziedzinie projektowania i wyprodukowania urządzenia do:

- separacji magnetycznej oraz elektrostatycznej;
- wykrywania metali;
- oczyszczania wody technicznej.

Projektujemy i produkujemy

separatory magnetyczne, wiroprądowe, elektrostatyczne

do usunięcia metali z produktów niemetalowych i

rozdzielania materiałów za właściwościami elektrycznymi.

Projektujemy i produkujemy

tryboelektryczne i elektrostatyczne

separatory do rozdzielania materiałów

za właściwościami elektrycznymi.

Projektujemy i produkujemy

separatory magnetyczne do suchego i mokrego wzbogacania

oraz separacji materiałów rudnych i nierudnych.


Projektujemy i produkujemy

wykrywacze metali do ujawnienia wtrąceń metalowych

(zarówno metali żelaznych, jak i nieżelaznych)

w strumieniach produktów niemetalowych.


Projektujemy i produkujemy

odmulacze magnetyczne

inercyjnie-grawitacyjnie-filtrujące

do oczyszczania wody technicznej.


DECYZJE KOMPLEKSOWE:

- linie gwarancyjnej ochrony urządzenia;
- kompleksy do sortowania i przetwórstwa;
- linie przetwórstwa stłuczki szklanej.

Projektowanie, wyprodukowanie, dostawa, montowanie, naprawa, uruchomienie, serwis -
od projekta do produkta!

 


O nas

Firma naukowo-produkcyjna “Prodekologia” została założona 28 czerwca 1993 roku. Za czas swego istnienia firma została liderem w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw oraz Europy Wschodniej w dziedzinie projektowania i wyprodukowania separatorów magnetycznych, elektrostatycznych, wiroprądowych, wykrywaczy metali oraz odmulaczy magnetycznych.

Nowy kierunek działalności firmy – projektowanie, produkcja i dostawa kompleksowych linii dla recyklingu polimerów, elektrycznych kabli, płytek elektronicznych, techniki elektrycznej i inne.

Produkcja firmy dostarczona do 45 państw świata, dо zakładów 58 specjalizowanych gałęzi i podgałęzi przemysłu do:

 • wzbogacenia materiałów rudnych i nierudnych;
 • separacji szlaków produkcji hutniczej, twardych przemysłowych i bytowych odpadów;
 • usuwanie metali z odpadów kabli, sprzętu techniki RTV i AGD;
 • rozdzielanie mieszanek polimerów;
 • zapobieganie trafienia domieszek metalowych do produktów żywnościowych w trakcie ich produkcji;
 • obrona technologicznego urządzenia od uszkodzeń;
 • podwyższenie białości porcelanowych wyrobów;
 • podwyższenie jakości opon, płyt wiórowych, cementu, materiałów ogniotrwałych, szkła;
 • oczyszczania wody technicznej.

Doświadczenie, nagromadzone za czas pracy, w połączeniu z naciskiem na przodujące światowe technologie budowy maszyn i produkcji magnesów, wyposażenie naszego przedsiębiorstwa we współ-czesnym urządzeniu, wykorzystanie składników najlepszych producentów światowych – to wszystko zabezpiecza wyprodukowanie niezawodnej, encji z producentami światowymi urządzeń analogowych jakościowej, wysokowydajnej, skutecznej, energo-oszczędnej produkcji, która wyróżnia się prostotą konstrukcji oraz użytkowania.
Unikatowe naukowe opracowanie firmy, wysoki poziom konstruktorsko-techniczny, współpraca z instytutami naukowo-badawczymi, wśród których:

 • Krzyworoski uniwersytet techniczny (КUТ) (m. Krzywy róg, Ukraina);
 • Ukraiński naukowo-badawczy instytut maseł i tłuszczów(m. Charków, Ukraina);
 • Ogólnorosyjski naukowo-badawczy instytut surowca mineralnego im. М. Fedorowskiego (OISM) (m. Moskwa, Rosja);
 • Moskiewski instytut stali i spławów (МISiS) (m. Moskwa, Rosja);
 • Państwowy naukowo-badawczy i projektowy instytut przemysłu metali rzadkich (PIMETRZAD) (m. Moskwa, Rosja);
 • Wschodni naukowo-badawczy górniczo-hutniczy instytut metali nieżelaznych (WNBIMETNIEŻEL) (m. Öskemen, Kazachstan);
 • Kazachstański główny instytut po projektowaniu przedsiębiorstw hutnictwa metali nieżelaznych (KAZGIPROMETNIEŻEL) (m. Öskemen, Kazachstan);
 • Chemiko-hutniczy instytut im. Ż. Abyszewa (m. Karaganda, Kazachstan),

zapewniają możliwość skutecznej konkurencji z producentami światowymi urządzeń analogowych.

FNP „Prodekologia”:

Stanem na 2020 rok przedsiębiorstwo posiada 106 patentów na wynalazki oraz modele użytkowe w Ukrainie, Rosji, Białorusi i Polsce. W 2007 roku otrzymano świadectwo o odkryciu naukowym.

Firma posiada licencję na przeprowadzenie prac projektowych, budowlanych, montażowych oraz uruchomienia.

Główne kierunki działalności FNP „Prodekologia”:

 • proektowanie, wyprodukowanie, modernizacja i naprawienie separatorów magnetycznych, elektrycznych oraz filtrów;
 • opracowanie, wyprodukowanie, montowanie, naprawienie oraz serwisowa obsługa wykrywaczy metali;
 • projektowanie, wyprodukowanie odmulaczy magnetycznych;
 • nadzór montażu, montaż, uruchomienie urządzenia, które dostarcza firma;
 • dostawa przyrządów do przeprowadzenia pomiarów i kontroli indukcji magnetycznej;
 • komplektacja laboratoriów przez urządzenie do analizy zawartości domieszek ferromagnetycznych w produkcji;
 • dostawa części zapasowych, bloków magnetycznych i magnesów dla wszystkich typów separatorów;
 • świadczenie usług inżynieryjnych, w tym projektowanie linii do przetwórstwa stłuczki szklanej, płyt elektronicznych, twardych odpadów bytowych, złomu techniki elektronicznej;
 • opracowanie i wyprodukowanie urządzenia niestandardowego.