Nowe możliwości w recyklingu!

NIR-separator “Sterkh-N” dla sortowania
mieszanek tworzyw sztucznych
według gatunków.

FNP „Prodekologia” -

to lider w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw oraz Europy Wschodniej w dziedzinie projektowania i wyprodukowania urządzenia do:

- separacji magnetycznej oraz elektrostatycznej;
- wykrywania metali;
- oczyszczania wody technicznej.

Projektujemy i produkujemy

separatory magnetyczne, wiroprądowe, elektrostatyczne

do usunięcia metali z produktów niemetalowych i

rozdzielania materiałów za właściwościami elektrycznymi.

Projektujemy i produkujemy

tryboelektryczne i elektrostatyczne

separatory do rozdzielania materiałów

za właściwościami elektrycznymi.

Projektujemy i produkujemy

separatory magnetyczne do suchego i mokrego wzbogacania

oraz separacji materiałów rudnych i nierudnych.


Projektujemy i produkujemy

wykrywacze metali do ujawnienia wtrąceń metalowych

(zarówno metali żelaznych, jak i nieżelaznych)

w strumieniach produktów niemetalowych.


Projektujemy i produkujemy

odmulacze magnetyczne

inercyjnie-grawitacyjnie-filtrujące

do oczyszczania wody technicznej.


DECYZJE KOMPLEKSOWE:

- linie gwarancyjnej ochrony urządzenia;
- kompleksy do sortowania i przetwórstwa;
- linie przetwórstwa stłuczki szklanej.

Projektowanie, wyprodukowanie, dostawa, montowanie, naprawa, uruchomienie, serwis -
od projekta do produkta!

 


Witamy Państwa na naszej stronie internetowej!

Firma naukowo-produkcyjna “Prodekologia” została założona w lipcu 1993 roku. Za czas swego istnienia firma została liderem w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw oraz Europy Wschodniej w dziedzinie projektowania i wyprodukowania separatorów magnetycznych oraz wykrywaczy metali.

Nowy kierunek działalności firmy – projektowanie, produkcja i dostawa „pod klucz” linii kompletnych do przetwórstwa stłuczki szklanej, twardych odpadów przemysłowych i bytowych, płyt elektronicznych, złomu techniki elektronicznej itp.

Produkcja firmy dostarczona do 45 państw świata, dо zakładów 58 specjalizowanych gałęzi i podgałęzi przemysłu do:

 • wzbogacenia materiałów rudnych i nierudnych;
 • separacji szlaków produkcji hutniczej oraz odpadów bytowych;
 • zapobiegania trafienia do organizmu domieszek metalowych w produkty żywnościowe podczas ich wyprodukowania;
 • ochrony wyposażenia technologicznego przed uszkodzeniami;
 • zwiększenia białości wyrobów z porcelany;
 • zwiększenia jakości opon, płyt wiórowych, cementu, materiałów ogniotrwałych, szkła;
 • oczyszczania wody technicznej.

Doświadczenie, nagromadzone za czas pracy, w połączeniu z naciskiem na przodujące światowe technologie budowy maszyn i produkcji magnesów, wyposażenie naszego przedsiębiorstwa we współczesnym urządzeniu, wykorzystanie składników najlepszych producentów światowych – to wszystko zabezpiecza wyprodukowanie niezawodnej, jakościowej, wysokowydajnej, skutecznej, energooszczędnej produkcji, która wyróżnia się prostotą konstrukcji oraz użytkowania.
Unikatowe naukowe opracowanie firmy, wysoki poziom konstruktorsko-techniczny, współpraca z instytutami naukowo-badawczymi zapewniają możliwość skutecznej konkurencji z producentami światowymi urządzenia analogowego.

Unikatowe naukowe opracowanie firmy, wysoki poziom konstruktorsko-techniczny, współpraca z instytutami naukowo-badawczymi, wśród których:

 • Krzyworoski uniwersytet techniczny (КUТ) (m. Krzywy róg, Ukraina);
 • Ukraiński naukowo-badawczy instytut maseł i tłuszczów(m. Charków, Ukraina);
 • Ogólnorosyjski naukowo-badawczy instytut surowca mineralnego im. М. Fedorowskiego (OISM) (m. Moskwa, Rosja);
 • Moskiewski instytut stali i spławów (МISiS) (m. Moskwa, Rosja);
 • Państwowy naukowo-badawczy i projektowy instytut przemysłu metali rzadkich (PIMETRZAD) (m. Moskwa, Rosja);
 • Wschodni naukowo-badawczy górniczo-hutniczy instytut metali nieżelaznych (WNBIMETNIEŻEL) (m. Öskemen, Kazachstan);
 • Kazachstański główny instytut po projektowaniu przedsiębiorstw hutnictwa metali nieżelaznych (KAZGIPROMETNIEŻEL) (m. Öskemen, Kazachstan);
 • Chemiko-hutniczy instytut im. Ż. Abyszewa (m. Karaganda, Kazachstan),

zapewniają możliwość skutecznej konkurencji z producentami światowymi urządzenia analogowego.

FNP „Prodekologia”:

Stanem na 2020 rok przedsiębiorstwo posiada 106 patentów na wynalazki oraz modele użytkowe w Ukrainie, Rosji, Białorusi i Polsce. W 2007 roku otrzymano świadectwo o odkryciu naukowym.

Firma posiada licencję na przeprowadzenie prac projektowych, budowlanych, montażowych oraz uruchomienia.

Główne kierunki działalności FNP „Prodekologia”:

 • proektowanie, wyprodukowanie, modernizacja i naprawienie separatorów magnetycznych, elektrycznych oraz filtrów;
 • opracowanie, wyprodukowanie, montowanie, naprawienie oraz serwisowa obsługa wykrywaczy metali;
 • projektowanie, wyprodukowanie odmulaczy magnetycznych;
 • nadzór montażu, montaż, uruchomienie urządzenia, które dostarcza firma;
 • dostawa przyrządów do przeprowadzenia pomiarów i kontroli indukcji magnetycznej;
 • komplektacja laboratoriów przez urządzenie do analizy zawartości domieszek ferromagnetycznych w produkcji;
 • dostawa części zapasowych, bloków magnetycznych i magnesów dla wszystkich typów separatorów;
 • świadczenie usług inżynieryjnych, w tym projektowanie linii do przetwórstwa stłuczki szklanej, płyt elektronicznych, twardych odpadów bytowych, złomu techniki elektronicznej;
 • opracowanie i wyprodukowanie urządzenia niestandardowego.